Hoppa till innehåll

Suomi.fi-fullmakter gjorde det möjligt för OP att utveckla realtidstjänster till företagskunder 

Utgivningsdatum 6.6.2022 9.27
Pressmeddelande

OP tog som första finansaktör i bruk Suomi.fi-fullmakterna. Med hjälp av dem var det möjligt att bygga upp bättre tjänster till företagskunderna. Nu kan OP:s företagskunder ta i bruk nya API-lösningar och dessutom sker hanteringen av bokslutsmaterial helt elektroniskt. Drifttagningen av Fullmakter-tjänsten gör det mera smidigt och enkelt för kunderna.

OP är den första banken i Finland att ta i bruk Suomi.fi-fullmakter och har med hjälp av dem skapat tjänster för sina företagskunder som det tidigare inte var möjligt att erbjuda i realtid och elektroniskt. 

I praktiken erbjuder Fullmakter-tjänsten möjligheten att uträtta ärenden för ett företags räkning. Dess kontrolltjänst vid uträttande av ärenden för ett företags räkning erbjuder aktuell information om personens namnteckningsrättigheter och fullmakter för att representera företaget. 

Avtal om banktjänster smidigt

OP har använt Fullmakter främst för att bygga upp två betydande tjänster: ibruktagning av API-lösningar för betalningsrörelse samt elektronisk beställning och administration av bokslutsmaterial. 

Suomi.fi-fullmakter hade en avgörande roll när det gällde att bygga upp en tjänst som underlättar nätinköp och administrationen av nya banktjänster. Med OP:s API-lösningar kan dess kundföretag bygga en bankförbindelse i realtid i gränssnitten till betalningsrörelsen.

– Tidigare var det lite svårt för företagen att ta i bruk nya tilläggstjänster på webben. Fullmakterna var pappersversioner, vilket betydde att verksamheten kändes stel och inte var rakt kompatibel exempelvis med webbmiljön, berättar Antti Karhu, direktör för OP:s betalningsrörelsetjänster.

Ett annat betydande projekt har varit elektronisk beställning av bokslutsmaterial, såsom saldointyg över företagets konton och lån samt uppgifter om värdepapper, investeringar och leasingansvar. 

– Tidigare har arbetet med boksluten varit en manuell process för oss likväl som för kunderna. Nu får vi behändigt alla uppgifter till bokslutet elektroniskt, säger Karhu.

Smidiga tjänster oberoende av tid och plats

Kontrollen av namnteckningsrättigheter och fullmakter med hjälp av Suomi.fi-fullmakter sker elektroniskt och är inte beroende av tid och plats. Detta ger OP:s kunder möjligheten att sköta ärenden smidigt, vilket syns som nöjdare kunder. Med hjälp av API-lösningar är banken öppen dygnet runt varje dag. 

– Vi har fått mycket positiv feedback av våra kunder och många har till och med blivit glatt överraskade över hur enkelt och snabbt det gått att ta i bruk API-lösningar, säger Karhu glatt.

I fall där en person med namntäckningsrätt för företaget har gett en annan person fullmakt att sköta företagets ärenden underlättar samma fullmakt skötseln av ärenden i fortsättningen också. Fullmakten behöver alltså inte förnyas för varje enskilt ärende.

När fullmaktshandlingar i pappersform inte behöver lämnas in minskar samtidigt behovet av att uträtta ärenden fysiskt på ort och ställe. Därmed svarar de nya tjänsterna utmärkt på pandemitidens utmaningar.

Beröm för genuint samarbete

På OP tackar man Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för samarbetet. Som den första banken som tagit i bruk Fullmakter upplever OP att den fått tillgång till en väl genomtänkt tjänst som lämpar sig för många olika ändamål. 

– Vi har varit glada över hur tjänsten har utvecklats. Myndigheten har varit lyhörd för oss och de utvecklingsbehov vi fört fram och tjänsten har förbättrats. Samarbetet och den utveckling av tjänsten som det lett till, är till nytta inom samhället i ett bredare perspektiv, berättar Karhu.

OP upplever det att idrifttagningen av Suomi.fi-fullmakter ständigt ökar inom olika områden i samhället, är dess styrka. Nyttan ökar i och med att nätverket utvidgas.

– Vi rekommenderar tjänsten för alla företag och organisationer som vill utveckla service till företag, men kämpar med hur man kunde ordna skötseln av ärenden för kundföretaget elektroniskt, avslutar Karhu.

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle