Hoppa till innehåll

Suomi.fi-fullmakter finalist i den respekterade tävlingen The Innovation in Politics Awards

Utgivningsdatum 9.11.2020 15.53
Pressmeddelande

Suomi.fi-fullmakterna som utvecklats och upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har placerat sig bland tio finalister i den europeiska tävlingen The Innovation in Politics Awards. Fullmakterna deltar i kategorin Digitalisering.

Tjänsten Fullmakter är en av de nationella gemensamma stödtjänsterna för digitalisering. "Fullmakterna är en unik lösning i Europa och i hela världen för att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Tjänsten möjliggör ett smidigt och säkert sätt att digitalt ge och administrera fullmakter i hela samhället", berättar utvecklingschef Mika King vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tjänsten kan användas av såväl privatpersoner som organisationer. Med hjälp av den kan användaren elektroniskt ge en annan person, ett företag, en förening eller en annan sammanslutning fullmakt att uträtta ärenden i de e-tjänster som har tagit i bruk tjänsten Fullmakter. Tjänsten gör det också möjligt att uträtta ärenden på någon annans vägnar på basis av registeruppgifter, till exempel att uträtta ärenden för ett minderårigt barn utan särskilda befogenheter.

Tjänsten kan kopplas till den offentliga och privata sektorns e-tjänster. Tjänsten Fullmakter kan också användas i fysiska ärendehanteringstjänster. Med hjälp av tjänsten har man till exempel gjort det möjligt att uträtta ärenden för en annan person och personer som står under vårdnad på alla apotek i Finland.

Med hjälp av tjänsten Fullmakter uträttas för närvarande ärenden för någon annans räkning 3-4 miljoner gånger i månaden. Över 11 miljoner elektroniska fullmakter har redan gjorts i tjänsten.

Cirka tusen medborgare från 47 länder som domare i tävlingen

I tävlingen The Innovation in Politics Awards deltog nästan 400 projekt från hela Europa. Cirka tusen medborgare från 47 olika länder har fungerat som domare i tävlingen. Juryns bedömningskriterier har varit att projekten är innovativa, hållbara och att användarna är delaktiga.

Tävlingen omfattar nio kategorier: utbildning, ekologi, ekonomi, digitalisering, livskvalitet, coronakrisen, demokrati, mänskliga rättigheter och gemenskap.

Utöver tjänsten Fullmakter deltar sju andra projekt från Finland i olika kategorier.

Finalisterna i kategorin Digitalisering i tävlingen presenterar sig för allmänheten på adressen: https://innovationinpolitics.eu/en/awards/finalists-2020-digitalisation/

Suomi.fi-fullmakter har också belönats 2019 i Europeiska kommissionens Sharing and Reuse-tävling och i den inhemska Blue Arrow Awards-tävlingen.

The Innovation in Politics Awards

Målet med de årliga Innovation in Politics Awards-priserna är att identifiera de mest banbrytande projekten och programmen inom alla centrala politiska sektorer i Europa. Tävlingen ordnades första gången 2017.

Tävlingen arrangeras av det privata och neutrala The Innovation in Politics Institute.


Suomi.fi-fullmakter i ett nötskal

  • I tjänsten Fullmakter kan man digitalt ge en annan person, ett företag eller en sammanslutning rätt att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Den erbjuder användarna en smidig och informationssäker självbetjäning oberoende av tid och plats.
  • Fullmakterna är säkra och aktuella. Den kontrollerar rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar i fullmaktsregistret, handelsregistret, föreningsregistret eller befolkningsdatasystemet.
  • Tjänsten kan tas i bruk avgiftsfritt i både offentliga och privata e-tjänster. E-tjänsten betalar endast kostnaderna för integrationen av tjänsten.
  • Användningen av tjänsten medför betydande kostnadsbesparingar genom digitaliseringen av ärende- och serviceprocesserna.
  • I tjänsten som lanserades 2016 har redan gjorts över 11 miljoner fullmakter.
  • Varje månad görs 3-4 miljoner fullmaktsjusteringar i tjänsten Fullmakter.
  • Fullmakterna har redan integrerats i 135 e-tjänster som utnyttjas av 235 tjänsteleverantörer inom den privata och offentliga sektorn. Utöver dessa används tjänsten bland annat på alla apotek i Finland.
fullmakter suomi.fi suomi.fi-fullmakter