Hoppa till innehåll

Suomi.fi är ett utmärkt stöd för er kundtjänst – kan ni redan utnyttja alla dess möjligheter?

Utgivningsdatum 23.10.2023 18.09 | Publicerad på svenska 26.10.2023 kl. 14.10
Pressmeddelande

"Om du inte vet var du ska börja utreda ärenden i din nya livssituation, börja med Suomi.fi." Den inofficiella sloganen beskriver hur Suomi.fi-webbtjänsten samlar anvisningar och tjänster för livshändelser över organisationsgränserna på en plats.

Suomi.fi är också ett utmärkt stöd för organisationers kundtjänster i synnerhet i situationer där kunden behöver uträtta ärenden hos flera instanser. Kunden vet inte alltid vem hen ska kontakta.

Olika myndigheters kundtjänster är inte heller alltid säkra på vilka tjänster kunden ska hänvisas till. 
– Till exempel en närståendes död är en situation där kunden kan behöva sådan rådgivning som er egen organisation inte kan ge. I en sådan situation lönar det sig att hänvisa kunden till Suomi.fi-guiden När en närstående avlider, där hen får omfattande anvisningar för sin livssituation, beskriver ledande sakkunnig Terhi Tuokkola vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Det lönar sig också att länka till lämpliga Suomi.fi-guider på er organisations webbplats. I bästa fall underlättar det för era kunder att uträtta ärenden på egen hand och minskar antalet onödiga förfrågningar till er kundtjänst. 

Stöd för självständigt agerande i en ny livssituation  

Sedan 2020 har innehållet i Suomi.fi utvecklats till guider. Innehållet i guiderna kan med några val anpassas till användarens egen situation. I guiden presenteras även komplicerade saker på ett tydligt och begripligt sätt.   

Målet är att den som befinner sig i en ny livssituation bättre ska förstå helheten och kunna sköta sitt ärende smidigt och använda de tjänster som erbjuds. 
 

Vi har i nuläget producerat tio guider för olika livssituationer och företagsverksamhetens olika skeden. För närvarande pågår arbetet med guider för att anställa arbetstagare, stöda arbetsförmågan och få barn.  

Kundförståelse det centrala för Suomi.fi

Alla guider produceras enligt Suomi.fi:s enhetliga innehållssamarbetsmodell (på finska). Det tväradministrativa och multiprofessionella samarbetet med myndigheter, organisationer och företag i anslutning till temat är väldigt viktigt. 

Utgångspunkten är alltid en undersökt kundförståelse. MDB:s webbredaktörer utreder först vilka behov och problem människor har i den livssituation som valts som tema. Utifrån kundundersökningen planeras en servicestig, en noggrannare struktur för guiden och innehållet. Användargrupper testar också den producerade guiden och respons samlas in på många sätt.  

De tjänster som beskrivs i servicedatalagret är synliga

Förutom information och anvisningar söker kunderna tjänster som erbjuds. 
Kommunernas, välfärdsområdenas, ämbetsverkens, organisationernas och andra aktörers uppgifter om tjänster och servicekanaler som beskrivs i Suomi.fi-servicedatalagret spelar en central roll i guiderna. Målet är att personen utifrån anvisningarna självständigt ska kunna övergå till att sköta sina ärenden i de servicekanaler som erbjuds. 

Hur ska jag göra om jag inte hittar er organisations tjänster eller om uppgifterna är felaktiga? 

 • Skicka ett meddelande till adressen [email protected] 
 • Ange guidens namn samt länkarna till de tjänster och servicekanaler som ska läggas till eller tas bort i Suomi.fi. 


En tydlig servicehandledning minskar också behovet av att utreda saker i olika organisationers kundtjänster. Detta gynnar alla parter. 

Suomi.fi-webbtjänstens innehåll har redan lästs cirka 5 miljoner gånger 2023 

När man söker information till sin egen livssituation är också sökmotorerna en central informationskälla. Man har systematiskt utvecklat Suomi.fi-webbtjänsten i sökmotorerna, så tjänsten ska vara lättare att hitta. 
Det har gett resultat. Jämfört med 2022 ökade sidvisningarna med hela 59 procent. Före utgången av september 2023 är antalet sidvisningar cirka 5 miljoner.  

De populäraste guiderna och sidorna på Suomi.fi är (januari–augusti, 2023) 

 • Arbeta i Finland, 294 315 sidvisningar
 • Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt, 225 079 sidvisningar
 • Skilsmässa, 113 874 sidvisningar
 • När en närstående avlider, 83 193 sidvisningar
 • Närståendevårdare till en närstående, 76 972 sidvisningar

Många läser också innehållet i servicedatalagret i Suomi.fi. I januari–september 2023 samlade SDL-innehållet in sammanlagt 5,4 miljoner sidvisningar.

Du visste väl att du kan hänvisa kunden att kontrollera sina egna uppgifter på sidan Personuppgifter på Suomi.fi.

Kunden kan  

 • kontrollera sina uppgifter och sin gällande adress i befolkningsdatasystemet
 • kontrollera hur behandlingen av flyttningsanmälan framskrider
 • meddela sitt tilltalsnamn, yrke, modersmål och kontaktspråk samt lägga till och ta bort förbud mot utlämnande av uppgifter
 • avlägsna spärrmarkering
 • utträda ur ett religionssamfund  
Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle