Hoppa till innehåll

Myndighetskommunikationen går in i en ny tid!
Nu kan du få elektronisk post från myndigheterna

Utgivningsdatum 15.12.2017 13.02
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har den 15 december 2017 öppnat en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten ingår i Suomi.fi-nättjänsten.

Med hjälp av Suomi.fi-meddelanden kan medborgarna få meddelanden, beslut och annan viktig post från myndigheterna i elektroniskt format direkt i Suomi.fi-nättjänsten i stället för på papper med posten. Nu behöver man inte längre vänta på brev på posten och arkivera papper i mappar, utan meddelanden från myndigheterna hittas alltid enkelt i den elektroniska kanalen. På det här sättet blir kontakterna med myndigheterna smidigare och snabbare. Via tjänsten kan medborgarna också själva skicka meddelanden till myndigheterna, till exempel mer information i anslutning till en ansökan som lämnats in.

Meddelandetjänsten ersätter tjänsten Medborgarkonto som användes tidigare.

De vanliga kommunikationssätten bevaras

Alla myndigheter kommer att börja använda tjänsten inom de närmaste åren. I fortsättningen är det möjligt att få all post från myndigheterna i elektroniskt format till tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Nu när tjänsten öppnas medverkar redan 155 organisationer inom den offentliga förvaltningar. Dessa skickar elektroniska meddelanden till Suomi.fi-meddelanden.

Att använda Suomi.fi-meddelanden är emellertid inte obligatoriskt för medborgarna. En medborgare som inte ger sitt samtycke till elektronisk kommunikation i Suomi.fi-nättjänsten kommer även i fortsättningen att få meddelanden från den offentliga förvaltningen som papperspost.

En mobilapp introduceras i början av 2018

I början av 2018 kommer Befolkningscentralen ut med en mobilapplikation för Suomi.fi. Därefter kan nya meddelanden från myndigheterna även läsas med smarta enheter. Via appen kommer också information om nya meddelanden som anlänt till Suomi.fi-meddelanden. Med hjälp av appen som utvecklats för Android- och iOS-enheter kan meddelanden från myndigheterna alltså läsas var och när som helst.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för genomförandet och underhållet av Suomi.fi-meddelanden.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Digitala tjänster, direktör Joonas Kankaanrinne, tfn 0295 535 233, fornamn.efternamn[at]vrk.fi

Enkelt att bli användare!

Det är lätt att börja använda tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Logga först in på Suomi.fi-nättjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Därefter ger du ditt samtycke till elektronisk meddelandeförmedling. Det här gör du genom att välja punkten "Jag ger mitt samtycke till att få alla meddelanden och bevisliga delgivningar elektroniskt" på sidan Meddelanden. Med detta val ger du ditt samtycke till att offentliga organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden kan skicka meddelanden, delgivningar och beslutshandlingar till dig elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden. Efter du gett detta samtycke får du inte längre någon papperspost från de myndigheter som hanterar sina tjänster i Suomi.fi-meddelanden.

Information om inkomna meddelanden per e-post

När ett nytt meddelande inkommit till Suomi.fi-meddelanden informeras du om detta per e-post. E-post skickas till den adress som du uppgav när du började använda Suomi.fi-meddelanden. Du kan när som helst ändra e-postadressen i inställningarna i tjänsten Suomi.fi-meddelanden.