Hoppa till innehåll

Suomi.fi-nättjänsten överförs till molnmiljö

Utgivningsdatum 28.5.2020 12.00
Pressmeddelande

I början av juni 2020 överför Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Suomi.fi-nättjänsten och Servicedatalagret (SDL), som är ett bakgrundsregister till nättjänsten, till en molntjänstmiljö. Överföringen påverkar inte användningen av Suomi.fi-nättjänsten.

Genom ändringen vill Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata säkerställa att man kan erbjuda medborgarna och organisationerna tjänster som utvecklas snabbt och som motsvarar kundernas behov nu och i framtiden. Molntjänster ger bättre möjligheter att skala tjänster flexibelt allteftersom användningsvolymerna förändras. Myndigheten kan till exempel reagera snabbare på kortvariga belastningstoppar än tidigare och säkerställa att tjänsten inte blir överbelastad.

Med molnlösningar får man också en trygg, skalbar och mer kostnadseffektiv miljö för att utveckla tjänsterna.

Inga konsekvenser för placeringen av de egna uppgifterna

Överföringen påverkar inte de personliga uppgifter som den inloggade användaren ser. Till exempel sparas inte registerinnehåll som Suomi.fi-nättjänsten visar i något skede i webbtjänsten, utan uppgifterna hämtas även i fortsättningen direkt från bakgrundsregistren via Suomi.fi-informationsleden. Registeruppgifter om användaren kan alltid bara ses av användaren själv.

Molntjänster som används av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata produceras alltid inom EU-/EES-området. Lösningarna för överföringen av tjänsterna till molnmiljö grundar sig på finansministeriets riktlinjer för molntjänster inom den offentliga förvaltningen (Finansministeriets publikationer 35/2018), säkerhetsstrategin för samhället (YTS, 2017), 12 § i beredskapslagen om beredskapsskyldighet, statsrådets beslut om målen för försörjningsberedskapen (857/2013) och EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle