Hyppää sisältöön

Suomi.fi-verkkopalvelu siirretään pilviympäristöön

Julkaisuajankohta 28.5.2020 12.00
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto siirtää Suomi.fi-verkkopalvelun ja sen taustarekisterinä toimivan Suomi.fi-palvelutietovarannon (PTV) pilvipalveluympäristöön kesäkuun 2020 alussa. Siirto ei vaikuta Suomi.fi-verkkopalvelun käyttämiseen.

Muutoksella Digi- ja väestötietovirasto haluaa varmistaa, että se pystyy tarjoamaan kansalaisille ja organisaatioille ketterästi kehittyviä, asiakastarpeita vastaavia, turvallisia palveluja nyt ja tulevaisuudessa. Pilvipalvelut tarjoavat paremmat mahdollisuudet skaalata joustavasti palvelua, kun käyttömäärät muuttuvat. Esimerkiksi lyhytaikaisiin kuormituspiikkeihin voidaan reagoida aikaisempaa nopeammin ja varmistaa, että palvelu ei ruuhkaudu.  

Pilviratkaisuilla saadaan myös palvelujen kehittämiseen aikaisempaa kustannustehokkaampi, turvallinen ja skaalautuva ympäristö.   

Ei vaikutuksia omien tietojen sijaintiin

Siirto ei vaikuta verkkopalveluun kirjautuneen käyttäjän näkemiin omiin henkilökohtaisiin tietoihin. Esimerkiksi Suomi.fi-verkkopalvelun näyttämiä rekisterisisältöjä ei missään vaiheessa tallenneta verkkopalveluun, vaan tiedot haetaan jatkossakin suoraan taustarekistereistä Suomi.fi-palveluväylän kautta. Käyttäjää koskevat rekisteritiedot ovat aina ainoastaan käyttäjän itsensä nähtävissä.  

Digi- ja väestötietoviraston käyttämät pilvipalvelut tuotetaan aina EU-/ETA-alueelta. Palvelujen pilvisiirtoja koskevat ratkaisut perustuvat valtiovarainministeriön laatimiin julkisen hallinnon pilvipalvelulinjauksiin (Valtiovarainministeriön julkaisuja 35/2018), yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (YTS, 2017), valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevaan 12 §:ään, valtioneuvoston päätökseen huoltovarmuuden tavoitteista (857/2013) ja EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Tiedote - Henkilöasiakkaat