Hoppa till innehåll

Suomi.fi-fullmakter: Coronasituationen har ökat populariteten för elektroniska apoteksfullmakter

Utgivningsdatum 9.4.2020 8.00 | Publicerad på svenska 14.4.2020 kl. 16.39
Pressmeddelande

Under mars har det gjorts 22 000 elektroniska fullmakter för apoteksärenden i Suomi.fi-tjänsten. Sammanlagt har cirka 50 000 elektroniska fullmakter för apoteksärenden skapats i tjänsten sedan den togs i bruk i juni 2019.

Under apoteksbesök har fullmakter utnyttjats sammanlagt cirka 55 000 gånger sedan juni 2019. Av detta antal gjordes 9 500 besök i mars.  

En elektronisk fullmakt är ett enkelt och säkert alternativ för att hjälpa närstående och grannar

På grund av coronasituationen rekommenderas det att personer i riskgrupperna och personer med symtom vanliga för corona undviker att uträtta ärenden personligen. Om en person hör till dessa grupper kan han eller hon ge en pålitlig person en elektronisk fullmakt att hämta receptbelagda läkemedel på apoteket. Fullmakten gäller i alla apotek i Finland.

Via Suomi.fi-fullmakter kan vem som helst befullmäktigas att hämta ut receptbelagda läkemedel – så väl make/maka, en släkting som en bekant eller en hjälpvillig granne. I tjänsten Fullmakter kan man själv bestämma hur länge fullmakten är i kraft – fast bara i en dag. Fullmakten träder i kraft genast. Fullmakten kan också återkallas.

Fullmaktstagaren behöver inte patientens dokument med sig till apoteket, såsom FPA-kort eller patientanvisningar. Den befullmäktigades identitet granskas på apoteket med pass, personkort eller körkort.

Fullmaktstagaren ska på apoteket berätta för vem han eller hon uträttar ärenden och vilket läkemedel som hämtas ut.

Så här gör man en Suomi.fi-fullmakt 

 • Identifiera dig med bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort i tjänsten på adressen suomi.fi/fullmakter.
 • Välj ”Ge fullmakt” i menyn.
 • Lägg till den befullmäktigade personens namn och personbeteckning.
 • Välj "Apoteksärenden" i listan Fullmaktsärenden och ange giltighetstiden för fullmakten. 
 • Fullmaktstagaren ska logga in på Suomi.fi och godkänna begäran om fullmakt.
 • Ge den befullmäktigade personen din personbeteckning och namnet på de receptbelagda läkemedel du behöver.

I Suomi.fi-fullmakter kan du kontrollera alla givna och erhållna ärendefullmakter. I tjänsten ser du skickade och mottagna fullmakter som du bett om, och som gäller först när de bekräftats. I tjänsten ser du även de fullmakter vars giltighetstid har löpt ut eller som har annullerats före utgången av giltighetstiden.


Suomi.fi-fullmakter i ett nötskal

 • Med Suomi.fi-fullmakter kan en person eller ett företag ge en annan person eller ett annat företag en fullmakt, det vill säga rätt att uträtta ärenden för fullmaktsgivarens räkning. Dessutom kan personen eller företaget begära rätt att få sköta ärenden för en annan person eller ett annat företag.
 • I tjänsten Fullmakter har redan närmare 7,5 miljoner fullmakter skapats.
 • Med hjälp av tjänsten Fullmakter uträttas varje månad över 2,5 miljoner ärenden för någon annans räkning.
 • Det finns redan över hundra e-tjänster som utnyttjar tjänsten Fullmakter.
 • Från och med juni 2019 har det varit möjligt ge fullmakt för apoteksärenden. 
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen) publicerade tjänsten Fullmakter 2017.