Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdstjänsterna beskrivs direkt i Suomi.fi-servicedatalagret

Utgivningsdatum 26.4.2017 12.00
Pressmeddelande

Den nationella anvisningen för beskrivning av social- och hälsovårdstjänster har ändrats.

Till skillnad från tidigare uppgifter förs uppgifterna om social- och hälsovårdstjänsterna in direkt i Suomi.fi-servicedatalagret (SDL).

Uppgifterna förs inte in via THL:s register över social- och hälsovårdstjänster, utan uppgifterna om social- och hälsovårdssektorns tjänster införs i Suomi.fi-servicedatalagret på samma sätt som serviceuppgifterna om de övriga branscherna. Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (s.k. KaPA-lagen 571/2016) förutsätter att uppgifterna om de offentliga tjänsterna har införts i SDL senast den 1 juli 2017.

Den tidigare anvisningen ändrades utifrån responsen från social- och hälsovårdsorganisationerna. I många kommuner och social- och hälsovårdsorganisationer har man förberett sig på att införa SDL bland annat genom att bygga upp integrationer för att överföra uppgifter direkt till Servicedatalagret. Att separera en branschs datainsamling från helheten upplevdes utmanande att genomföra.

I projektet observerades också diskrepans i innehållet och det tekniska genomförandet mellan social- och hälsovårdens register och servicedatalagret. För att lösa dem krävs mer omfattande överläggningar än vad projektets och KaPA-lagens tidtabell ger utrymme för.

Införande av uppgifter i Suomi.fi-servicedatalagret

För att en organisation ska kunna föra in uppgifter i Suomi.fi-servicedatalagret ska den ansluta sig till tjänsten och godkänna användarvillkoren. Efter att organisationen har anslutit sig får den användarnamn för att föra in uppgifterna. Uppgifterna kan antingen föras in manuellt med Suomi.fi-servicedatalagrets användargränssnitt eller via gränssnittet (API). Befolkningsregistercentralen tillhandahåller praktiska anvisningar om hur uppgifterna matas in.

De uppgifter som hittills har beskrivits i registret över social- och hälsovårdstjänster överförs inte automatiskt till Suomi.fi-servicedatalagret. Om er organisation redan har hunnit föra in en betydande mängd information i registret över social- och hälsovård, ber vi er kontakta utvecklingschef Niina Peränen via e-post för att bedöma situationen.

Landskaps- och social- och hälsovårdsreformen reformerar även social- och hälsovårdens datasystem och tjänster

Det nya systemet för social- och hälsovårdstjänster kräver omfattande information om organisationerna som producerar social- och hälsovårdstjänster, de tjänster de erbjuder samt om tjänsternas kvalitet och kostnader. Det nationella målet är även i fortsättningen att uppgifterna om social- och hälsovårdssektorns tjänster och verksamhet inte ska behöva föras in separat i flera datalager.

Under social- och hälsovårdsministeriets ledning pågår en utredning om helhetsarkitektur som preciserar målet med datasystemen och datalagren som överensstämmer med den nya verksamhets- och organisationsstrukturen. Serviceuppgifterna i social- och hälsovårdssektorns nuvarande datalager kommer i fortsättningen att hänga samman med uppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret. I den nationella beredningen beaktar man dessutom de förpliktelser den framtida social- och hälsovårdslagstiftningen kommer att innebära för social- och hälsovårdsaktörerna (bl.a. registrering av tjänsteproducenter och tjänster och uppföljning av verksamheten).

Ansök om ekonomiskt stöd för att införa Suomi.fi-servicedatalagret så snart som möjligt

Organisationer inom offentlig förvaltning kan få finansiering beviljad av finansministeriet för att införa Suomi.fi-servicedatalagret.

Sista datumet för att ansöka om finansiering är den 31 maj 2017. Projektet ska vara klart och rapporterat senast den 1 september 2017.

Finansieringsstödets belopp beror på hur stor kommunens eller statsförvaltningens organisation är och högst 75 procent av organisationens eget kostnadsförslag beviljas. Om kommunen redan har beviljats maximibeloppet för finansiering av införande av uppgifter i Suomi.fi-servicedatalagret, är det inte längre möjligt att få stöd.

Anvisningarna om hur man ansöker om finansieringsstöd finns på finansministeriets webbplats:

Ansökningsmeddelande Servicedatalagret för kommuner och samkommuner

Ansökan för kommuner om stödfinansiering för ibruktagande av Suomi.fi-servicedatalagret

Ansökan för samkommuner om stödfinansiering för ibruktagande av Suomi.fi-servicedatalagret

Befolkningsregistercentralen ger handledning om ibruktagande

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-servicedatalagret och hjälper organisationer inom offentlig förvaltning föra in serviceuppgifter genom att bland annat ordna utbildningar.

För dem som för in social- och hälsovårdsuppgifter ordnas ett eget utbildningstillfälle den 27 april 2017 kl. 9–11: https://www.lyyti.in/Sotepalvelutietojen_tuottaminen_PTVhen_teemakoulutus_9721

Se alla workshoppar och utbildningar och anmäl dig: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/

Alla SDL-utbildningar lämpar sig också för dem som för in social- och hälsovårdsuppgifter.

Mer information

Befolkningsregistercentralen
Annette Hotari, projektchef, ibruktagande av SDL
fornamn.efternamn[at]vrk.fi

ptv-tuki[at]vrk.fi

Institutet för hälsa och välfärd
Niina Peränen, utvecklingschef
fornamn.efternamn[at]thl.fi

 

 


 [J1]Linkit vievät nyt suomenkielisille Excel -tiedostoihin.