Hoppa till innehåll

Samarbete mellan de nordiska digitaliseringsmyndigheterna söker konkreta digitala lösningar för att göra medborgarnas vardag smidigare över gränserna

Utgivningsdatum 17.5.2024 12.20 | Publicerad på svenska 17.5.2024 kl. 12.23
Pressmeddelande

De nordiska digitaliseringsmyndigheterna har inlett ett samarbete vars mål är att göra medborgarnas vardag smidigare i olika livssituationer. Man strävar efter att göra vardagen smidigare genom gemensamma digitala tjänster och gränsöverskridande informationsutbyte.

– Det kan vara utmanande för medborgarna att hitta och använda offentliga tjänster om de inte vet hos vilka myndigheter ärendet ska skötas och hur. Särskilt svårt är det om skötseln av ett eget eller en anhörigs ärende anknyter till myndigheter i flera länder, berättar direktör Mikko Mattinen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheterna samarbetar inom projektet Nordic DigiGov Lab som finansieras av Nordiska ministerrådet. I projektet deltar digitaliseringsmyndigheterna i Sverige, Norge och Finland, i samarbete med de danska, isländska och baltiska myndigheterna.

– Det här är första gången som de nordiska digitaliseringsmyndigheterna samarbetar konkret för att pilottesta gemensamma tjänster, påpekar Mikko Mattinen.

Nya gränsöverskridande lösningar

Målet med samarbetet är att säkerställa att medborgarna friktionsfritt kan sköta ärenden som gäller livets stora händelser hos myndigheterna över de nordiska ländernas gränser. En målsättning är också att utreda möjligheterna att utnyttja artificiell intelligens och automatisera informationsutbytet mellan länderna.

– Vi vill säkerställa att ärenden som gäller livshändelser i Norden kan skötas smidigt genom att digitalisera nödvändiga processer även vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och genom att främja en ökning av automationsgraden som en del av informationsutbytet. Vi testar innovativa lösningar som hjälper medborgarna i olika skeden av livet. Vi fokuserar särskilt på skötseln av ärenden som gäller en närståendes död, men de erfarenheter vi får kan senare tillämpas också på andra livshändelser, säger Mikko Mattinen.

Gemensamma rekommendationer för främjande av människocentrerat arbete

Som en del av samarbetsprojektet utarbetas också rekommendationer för digitaliseringsmyndigheterna om hur människocentrerat arbete kan utvecklas som en del av styrning, bestämmelser och krav. Rekommendationerna grundar sig på erfarenheter från de nordiska och baltiska länderna. Målet är att identifiera tillvägagångssätten länderna emellan och förenhetliga dem.

I projektet Nordic DigiGov Lab, som leds av Myndigheten för digital förvaltning Digg i Sverige, deltar Digitaliseringsdirektoratet Digdir i Norge och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och pågår 2024–2026.

Ytterligare information:
Direktör Mikko Mattinen, [email protected]