Hoppa till innehåll

Styrkande av dödsboets delägaruppgifter från och med 1.1.2020

Utgivningsdatum 8.1.2020 12.33
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och kontroll av magistraterna gick samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020. Den nya myndighetens uppgift är att främja samhällets digitalisering, säkra tillgången på information och erbjuda tjänster för kunders livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fortsätter styrka dödsboets delägaruppgifter. Den nya myndigheten verkar riksomfattande så alla ansökningar om styrkande skannas och handläggs med bilagor i den ordning de inkommer oberoende av ort. På grund av detta är det viktigt att observera följande:

Nytt verksamhetssätt

  • Lämna inte in den ursprungliga bouppteckningen eller bouppteckningens ursprungliga bilagor hos myndigheten.
  • Lämna in en kopia på bouppteckningen hos myndigheten, ange på första eller sista sidan av kopian på bouppteckningen att ”kopian styrks av” samt åtminstone en persons underskrift och namnförtydligande.
  • Lämna in bouppteckningens bilagor som ostyrkta kopior.
  • Du kan även skicka in ansökningen, bouppteckningens styrkta kopia samt bouppteckningens bilagor som e-postbilagor som du själv skannat.
  • Anteckningen om styrkan görs på bouppteckningens styrkta kopia. Vi arkiverar styrkandet av bouppteckningen och dess bilagor elektroniskt och förstör dokumenten som är i pappersform. Kopior på bilagorna returneras inte till kunden.

Nya servicekanaler

Bekanta dig med vår nya webbplats dvv.fi, där hittar du uppgifter om alla våra tjänster.

Du kan kontakt oss per e-post via [email protected] och [email protected] och fråga råd angående styrkande samt skicka ansökningar om styrkande. Om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt ska du skicka meddelandet som krypterad e-post.

Våra telefonnummer är 029 553 9099 (på finska) och 029 553 7000 (på svenska), vi betjänar dig vardagar kl. 9 - 12.

Att lämna in ansökan om styrkande

Skicka in en ansökan, styrkt kopia på bouppteckning samt kopior på alla bouppteckningens bilagor antingen per post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo eller per e-post. Även verksamhetsställena tar emot dokument.