Hoppa till innehåll

Över 1 700 personer har ansökt om fastställande av könstillhörighet med egen utredning

Utgivningsdatum 3.11.2023 9.55
Pressmeddelande

Från och med den 3.4.2023 har man kunnat ansöka om fastställande av könstillhörighet med en egen utredning. Under drygt ett halvt år har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställt över tusen personers kön. Av ansökningarna har 99 procent gjorts elektroniskt.

Fastställande av könstillhörighet innebär att det kön som antecknats i befolkningsdatasystemet korrigeras så att det motsvarar den egna könsidentiteten. Ansökan om fastställande av könstillhörighet görs hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Det har inte behövts någon medicinsk utredning för ansökan efter lagreformen som trädde i kraft den 3.4.2023.
Efter lagreformen har över 1 700 personer lämnat in en ansökan om fastställande av könstillhörighet till MDB. 64 procent av de sökande har också bekräftat sin ansökan och uppgiften om deras kön har korrigerats i befolkningsdatasystemet. Ansökan ska bekräftas inom sex månader eller så förfaller den.
Ungefär var fjärde sökande har samtidigt också ansökt om namnändring. Den första ändringen av förnamn i samband med fastställande av könstillhörighet är avgiftsfri när förnamnet ändras så att det motsvarar sökandens könsidentitet.

Antalet ansökningar har mångdubblats

Nästan tre gånger så många ansökningar som under hela år 2022 lämnades in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den första dagen av lagreformen.

"Tidigare fick vi cirka 20 ansökningar per månad. I april, när lagreformen trädde i kraft, kom det in över 1 000 ansökningar, så antalet ansökningar ökade avsevärt. Nu har antalet ansökningar dock jämnats ut till cirka hundra per månad och de kan behandlas smidigt", säger MDB:s häradsskrivare Kaisa Myrsky.

Ämbetsverket strävar efter att avgöra ansökningarna inom cirka två veckor från det att sökanden har bekräftat ansökan.

En del har inte bekräftat sin ansökan

Om sökanden inte bekräftar sin ansökan tidigast inom en månad eller senast sex månader efter att den gjorts, förfaller ärendet, dvs. MDB fastställer inte sökandens könstillhörighet. Under oktober månad har cirka 250 sökandes ansökningar förfallit.

En liten del av ansökningarna har förfallit också på grund av att sökanden har återtagit sin ansökan.

Upp till 99 procent av ansökningarna har gjorts elektroniskt

Det enklaste sättet att ansöka om fastställande av könstillhörighet är via ett formulär på MDB:s webbsida. Upp till 99 procent av de sökande har uträttat ärendet elektroniskt.

"I och med lagändringen förnyade vi helt och hållet behandlingen av ansökningarna. Vårt mål var att göra det möjligt för alla sökande att uträtta ärenden smidigt, säkert och snabbt. I och med den elektroniska ansökan lyckades vi med vårt mål över förväntan", berättar Myrsky.

Personbeteckningen ändras och till exempel identitetshandlingen måste förnyas

Fastställandet av kön har både juridiska och praktiska konsekvenser. Den förändring som påverkar vardagen mest är att den sökandes personbeteckning ändras och därför behöver hen bland annat en ny identitetshandling och nya bankkoder. Hen måste också korrigera sin nya personbeteckning hos olika organisationer och i olika system. Dessutom kan fastställandet av könstillhörigheten till exempel påverka värnplikten.

 

Fastställande av könstillhörighet i ett nötskal

 • Ansökan om fastställande av könstillhörighet görs hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För ansökan behövs inte längre någon medicinsk utredning.
 • Sökanden ska bekräfta sin ansökan tidigast inom en månad och senast inom sex månader.
 • När sökandens kön har fastställts korrigeras uppgiften om kön i befolkningsdatasystemet. Dessutom ändras personens personbeteckning och därför måste hen förnya bland annat sin identitetshandling och bankkoderna.
 • Fastställandet av könstillhörighet kan också påverka till exempel värnplikten.
 • Mer information finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsida.


    Fastställande av könstillhörighet efter den 3.4.2023 i siffror

 • Cirka 1 700 personer har ansökt om fastställande av könstillhörighet. Över 1 100 människors kön har fastställts.
 • Före den 3.4 kom det in cirka 20 ansökningar per månad. I april i år kom det rekordmånga ansökningar, över 1 000 stycken. Antalet har nu sjunkit till under hundra ansökningar per månad.
 • Cirka 450 sökande har samtidigt ansökt om ett nytt förnamn.
 • Upp till 99 procent av ansökningarna har lämnats in elektroniskt.

   

Mer information: häradsskrivare Kaisa Myrsky, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 537358, [email protected]