Hoppa till innehåll

Ny utbildning för kommunerna erbjuder tips för att ordna digitalt stöd

Utgivningsdatum 10.3.2022 9.04
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har den 10.3.2022 publicerat en utbildning för kommunerna om ordnandet av digitalt stöd.

​​​​​​​I utbildningen har man samlat perspektiv och praktisk information om ordnandet av kommunernas digitala stöd. Den primära målgruppen för utbildningen är personer som arbetar inom kommunernas förvaltning, men den kan studeras av vem som helst som är intresserad.

Utbildningen har genomförts i samarbete med kommunernas experter och HAUS utvecklingscentral.

"Det hör till nästan alla kommunanställdas uppgifter att ge digitalt stöd. Kommuninvånare samt lokala företag och samfund behöver digitala färdigheter. Med tanke på kommunens livskraft och invånarnas välbefinnande samt en smidig vardag är det viktigt att stöda digitala färdigheter. Med hjälp av den utbildning som nu publicerats får kommunerna tips på hur de kan ordna digitalt stöd. Utbildningen hjälper också till att gestalta digitaliseringens betydelse som en del av kommunens vardag ", säger planerare Mirva Gullman vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ett stort antal sakkunniga från kommunerna har deltagit i beredningen av utbildningen.

"Utvecklingen av kommuninvånarnas digitala färdigheter är en förutsättning för att digitaliseringen av hela den offentliga förvaltningen ska lyckas. Kommunerna har en central roll som utbildningsanordnare och ofta också som anordnare av digitalt stöd. Det finns inte en modell för att ordna digitalt stöd, utan varje kommun måste hitta en modell som passar den. Det viktigaste är samordningsansvaret - oavsett om det är en eller flera branschers ansvar - samt ledningens engagemang. Vi hoppas, att kommunerna ges mera resurser till detta viktiga uppdrag, så att det kan genomföras lika i alla kommuner", säger specialsakkunnig Mattias Lindroth från Kommunförbundet, som följt planeringen av utbildningen.

Inlärningscirkel delar erfarenheter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar också inlärningscirklar för kommunernas förvaltning. Syftet med dem är att dela god praxis och erfarenheter mellan kommunerna när det gäller att ordna digitalt stöd och främja digitala färdigheter.

Tipsa en representant för din kommun!

Mer information om kommunernas inlärningscirklar för digitalt stöd >>

 

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, planerare Mirva Gullman, tfn 0295 535 229, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Läs också Mirva Gullmans blogginlägg "Utveckling av digitala färdigheter förutsätter koordinering - utbildning ger tips för hur kommunernas digitala stöd kan ordnas" >>

 

Digituen toimijoiden verkosto -etusivu digistöd