Hoppa till innehåll

Nu kan du granska rapporterna för Suomi.fi-meddelanden i Suomi.fi-serviceadministrationen

Utgivningsdatum 7.12.2023 15.51 | Publicerad på svenska 7.12.2023 kl. 15.54
Pressmeddelande

Nu kan användarna av Suomi.fi-meddelanden granska Suomi.fi-meddelandens statistikdata via Suomi.fi-serviceadministrationen. Från och med 1.12.2023 publicerar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rapporter om antalet sända meddelanden och antalet användare av Suomi.fi-meddelanden på Serviceadministrationens webbplats.

Rapporternas data innehåller uppgifter från nuet bakåt ända fram till 26.8.2023. Dessutom har man tagit med äldre historikdata vars uppgifter inte är på en lika exakt nivå. På rapportens sista sida finns anvisningar för hur rapporten ska användas och tolkas.

Man kan i rapporterna för Suomi.fi-meddelanden granska bland annat följande saker som filtrerats med olika kriterier:

  • Antalet sända meddelanden 
  • Antalet sända bilagor och deras storlek
  • Antalet elektroniska postlådor för slutanvändare 
  • Antalet organisationer som använder tjänsten
  • Antalet tjänster som organisationer kopplat till tjänsten

Var finns rapporterna?

Statistikrapporterna för Suomi.fi-meddelanden finns på Suomi.fi-serviceadministrationens förstasida under punkten ”Rapporter”. Man kan granska rapporterna utan att logga in i Serviceadministrationen. 

Det finns flera olika rapporter ur olika synvinklar. Det är möjligt att filtrera rapporter som skapats med Power BI-verktyget och fördjupa sig i en del av dem. Man kan använda rapporterna för att granska både den egna organisationens och andra organisationers uppgifter.

På samma ställe finns också statistikrapporter om Suomi.fi-fullmakter, Suomi.fi-identifikation, Suomi.fi-informationsleden och API-katalogen samt Suomi.fi-servicedatalagret (SDL).

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationens Rapporter

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Kundtjänst för organisationer, tfn 0295 535 115 (telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–15), organisaatiopalvelut(at)dvv.fi
 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle