Hoppa till innehåll

Ni som ska gifta er: gör en ansökan om ett unikt nybildat efternamn separat från hindersprövningen

Utgivningsdatum 21.6.2023 16.07 | Publicerad på svenska 30.6.2023 kl. 15.33
Pressmeddelande

Överväger ni att ta ett unikt efternamn i samband med att ni gifter er eller vill du ta till exempel din mormors flicknamn? Observera att man ansöka om sådant separat. Däremot kan ett äkta par som antar någotdera efternamnet eller någondera efternamnskombinationen anmäla sitt val av efternamn i samband med hindersprövningen.

Nybildade efternamn blir allt populära, vilket också syns i ansökningarna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Allt fler par vill inleda sin gemensamma färd med ett helt nytt gemensamt efternamn eller till exempel med ett gammalt namn som funnits i släkten. Det kan komma som en tråkig överraskning, om det inte går i samband med vigseln.
Normalt görs valet av efternamn som en del av hindersprövningen. Ett nybildat efternamn eller ett gammalt släktnamn kräver dock separat prövning och är därför en separat process från hindersprövning och vigsel. 
”Behandlingen av ett nybildat efternamn eller släktnamn tar flera månader, eftersom den omfattar många skeden. Ett utlåtande om ett nybildat efternamn begärs av nämnden för namnärenden och namnet meddelas på webbplatsen. För att ansöka om ett namn som funnits i släkten kan du t.ex. behöva skaffa ämbetsbevis”, berättar häradsskrivare Laura Mattila.

•    Mer information om valet av efternamn finns på vår webbplats
•    Vi ger också gärna råd per telefon på numret 0295 539 080 (må kl. 9–15, ti–fr kl. 9–12).


Hindersprövning vid äktenskap går snabbast med existerande efternamn


Om kärleken flammar upp och man vill gifta sig så snart som möjligt lönar det sig att välja någondera makens efternamn eller efternamnskombination när man gifter sig. Anmälan om det valda efternamnet görs i samband med hindersprövningen och ingen annan ansökan om namnändring behövs. Namnändringen är då avgiftsfri.
”För närvarande tar hindersprövningen cirka ett par veckor. Om man däremot måste visa upp utländska dokument i hindersprövningen lönar det sig att reservera flera veckor för prövningen. Det är således skäl att inleda ärendet i god tid före vigseln”, påminner ledande sakkunnig Tanja Tams

 

Vad är ett nybildat efternamn?

  • Med nybildat efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. När du ansöker om ett sådant namn ber MDB nämnden för namnärenden om ett utlåtande om namnet.
  • Vi informerar om de ansökta nybildade namnen på vår webbplats: Nybildade namn som har ansökts  Namnet finns till påseende under 30 dagar innan det godkänns. Då kan vem som helst göra en anmärkning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om man tolkar att namnet inte är lagenligt eller kränkande.
  • Slutligen avgör vi ärendet, det vill säga vi fattar beslut utifrån de handlingar du lämnat in och utlåtandet från nämnden för namnärenden. 

 

Val av efternamn som en del av hindersprövningen

 

  • Om ett gift par antar någotdera efternamn eller någondera efternamnskombinationen som sitt efternamn behöver ingen separat ansökan göras, utan ärendet sköts som en del av hindersprövningen. Exempel på kombinationer av existerande efternamn
  • Det är avgiftsfritt att byta efternamn i samband med äktenskapet och namnet ändras automatiskt i samband med vigseln, om det anmälda efternamnet har konstaterats vara lagenligt vid hindersprövningen.
  • Före vigseln ska paret begära hindersprövning tidigast 4 månader före vigseldagen. Genom hindersprövningen säkerställs att det inte finns några hinder för äktenskapet enligt Finlands äktenskapslag. I ansökan ska paret försäkra att det inte finns något hinder för äktenskapet. Samtidigt ska paret meddela vilket efternamn de valt när de gifter sig. Paret kan inte vigas till äktenskap utan hindersprövning.
  • Det lönar sig att göra en begäran om utredning i god tid före den planerade dagen för ingående av äktenskap, eftersom utredningen är i kraft i fyra månader. Själva hindersprövningen tar minst sju dagar. Om den ena maken är utlänning lönar det sig att reservera flera veckor för behandlingen av ärendet. 

Läs mer: https://dvv.fi/sv/hindersprovning