Makars efternamn när de gifter sig

Exempel på ändring av efternamn i samband med ingående av äktenskap. 

1. Makarna Lindgren och Mattila meddelar i samband med hindersprövningen att de har för avsikt att välja ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination när de ingår äktenskap. Efternamnet är gemensamt om båda makarna har samma efternamn i samma ordning och ett eventuellt bindestreck finns på samma ställe. 

Lindgrens och Mattilas gemensamma efternamnsalternativ är följande:  

 • Lindgren 
 • Mattila  
 • Lindgren Mattila 
 • Lindgren-Mattila 
 • Mattila Lindgren 
 • Mattila-Lindgren 

2. Maija Kangas och Jyrki Järvi Luoto ska gifta sig, så de begär hindersprövning. De har båda sina ursprungliga efternamn i bruk. De har tillsammans kommit överens om att Maija i samband med äktenskapet tar i bruk en efternamnskombination som består av hennes nuvarande egna efternamn och ett av efternamnen i Jyrkis efternamnskombination. 

Maijas efternamnsalternativ är följande: 

 • Kangas Järvi eller Kangas-Järvi 
 • Järvi Kangas eller Järvi-Kangas 
 • Kangas Luoto eller Kangas-Luoto 
 • Luoto Kangas eller Luoto-Kangas 

3. Maija Kangas Luoto och Jyrki Järvi ska gifta sig, så de begär hindersprövning. De har båda sina ursprungliga efternamn i bruk före ingåendet av äktenskapet. Tillsammans har de kommit överens om att Maija i samband med att äktenskapet ingås tar i bruk en efternamnskombination som består av ett av efternamnen i hennes nuvarande efternamnskombination och Jyrkis efternamn. 

Maijas efternamnsalternativ är följande:  

 • Kangas Järvi eller Kangas-Järvi 
 • Järvi Kangas eller Järvi-Kangas 
 • Luoto Järvi eller Luoto-Järvi 
 • Järvi Luoto eller Järvi-Luoto. 

4. Maija Mäki Kangas och Jyrki Järvi Luoto begär prövning av hinder för äktenskap. Maija har fått efternamnet Kangas, som ingår i hennes efternamnskombination, från sin tidigare make. Maija och Jyrki har kommit överens om att Jyrki tar en efternamnskombination i samband med äktenskapet. Efternamnskombinationen bildas av ett namn i Jyrkis efternamnskombination och ett namn i Maijas efternamnskombination. 

Jyrkis efternamnsalternativ är följande: 

 • Järvi Mäki eller Järvi-Mäki 

 • Mäki Järvi eller Mäki-Järvi 

 • Luoto Mäki eller Luoto-Mäki 

 • Mäki Luoto eller Mäki-Luoto 

Jyrki kan inte välja efternamnet Kangas som sitt efternamn, eftersom Maija har fått det av sin tidigare make. 

5. Maija Mäki Kangas och Jyrki Järvi Luoto ska gifta sig och begär prövning av hinder för äktenskap. De har båda sina ursprungliga efternamnskombinationer i bruk före ingåendet av äktenskapet. Tillsammans har Maija och Jyrki kommit överens om att Jyrki i samband med att äktenskapet ingås tar i bruk en efternamnskombination som består av ett av efternamnen i hans efternamnskombination och ett av efternamnen i Maijas efternamnskombination. 

Jyrkis efternamnsalternativ är följande: 

 • Järvi Mäki eller Järvi-Mäki 
 • Mäki Järvi eller Mäki-Järvi 
 • Luoto Mäki eller Luoto-Mäki 
 • Mäki Luoto eller Mäki-Luoto  
 • Järvi Kangas eller Järvi-Kangas 
 • Kangas Järvi eller Kangas-Järvi 
 • Luoto Kangas eller Luoto-Kangas 
 • Kangas Luoto eller Kangas-Luoto 

Även Maija har med vissa begränsningar möjlighet att bilda en egen och annorlunda efternamnskombination. Hon kan alltså välja ett efternamn ur sin egen efternamnskombination och ett efternamn ur Jyrkis efternamnskombination. Jyrki ska dock ge sitt samtycke till detta samt behålla det efternamn som Maija tar i bruk som en del av sin egen efternamnskombination. Efternamnen kan vara i olika ordning i makarnas efternamnskombinationer. Om Jyrki till exempel väljer namnet Järvi Mäki och Maija vill ha en annan efternamnskombination, kan Maija som sitt efternamn välja Mäki Kangas, Mäki Järvi, Mäki-Järvi, Järvi-Mäki, Järvi Mäki, Kangas Järvi, Kangas-Järvi, Järvi Kangas, Järvi-Kangas. 

Finlands invånarantal 5 634 472