Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa

Milloin puolisoiden on ilmoitettava sukunimivalinnastaan?

Avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle samalla, kun he pyytävät tutkintaa. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään sitä varten laaditulla lomakkeella, jossa on myös kohta sukunimivalintaa varten. Lomake löytyy sivulta dvv.fi/avioliiton-esteiden-tutkinta. Kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä, jos avioliittoon aikovat eivät ilmoita sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle.

Huomattava on, että puolisot eivät voi muuttaa sukunimivalintaansa avioliiton esteiden tutkinnan jälkeen. Jos puolisot tutkinnan jälkeen alkavat katua sukunimivalintaansa, he voivat ilmoittaa siitä vihkijälle. Tällöin he kuitenkin kumpikin säilyttävät omat sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä.

Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei voi siirtää uudelle puolisolle

Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei voi siirtää uudelle puolisolle sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmän yhdeksi sukunimeksi. Myöskään aiemmalta puolisolta saatua sukunimiyhdistelmää ei voi siirtää uudelle puolisolle

Lain sallimat vaihtoehdot

Puolisoilla on avioliittoon mennessään valittavana neljä vaihtoehtoa:

 1. Kumpikin puoliso säilyttää sen sukunimen, joka hänellä on avioliittoon mennessään.
 2. Puolisot voivat sopia, että he ottavat yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän.  Jotta sukunimiyhdistelmä voidaan katsoa yhteiseksi, sukunimien on oltava samassa järjestyksessä molemmilla puolisoilla ja yhdysmerkin käytön on oltava yhteneväinen.
 3. Puolisot voivat sopia, että toinen heistä muodostaa sukunimiyhdistelmän, joka ei ole yhteinen, omasta sukunimestään tai oman sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä ja puolisonsa sukunimestä tai puolison sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä. Kummallakin puolisolla on itsenäinen oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä. Se ei ole sidoksissa siihen, muodostavatko molemmat puolisot sukunimiyhdistelmän tai missä järjestyksessä puolison sukunimiyhdistelmän nimet esiintyvät. Toiselle puolisolle siirrettävän sukunimen tulee kuitenkin säilyä myös sillä puolisolla, jolta nimi siirtyy. Yhdysmerkin käyttö on henkilökohtainen valinta.
 4. Puolisot voivat sopia, että toinen heistä ottaa sukunimekseen puolisonsa sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen.

Mikä on sukunimiyhdistelmä?

Kahdesta eri sukunimestä, joiden käyttämiseen henkilöllä on oikeus, voidaan muodostaa sukunimiyhdistelmä. Sukunimiä ei voi yhdistää kahta enempää. Sukunimet yhdistetään yhdysmerkillä tai kirjoitetaan erilleen. Sukunimien järjestys ja yhdysmerkin käyttö on valittava yhdistelmää muodostettaessa

Mikä nimi voidaan valita yhteiseksi sukunimeksi tai osaksi yhteistä sukunimiyhdistelmää?

Yhteiseksi sukunimeksi tai osaksi yhteistä sukunimiyhdistelmää voidaan ottaa sukunimi, joka on toisella puolisolla pyydettäessä avioliiton esteiden tutkintaa tai joka jommallakummalla heistä on viimeksi ollut naimattomana ollessaan. Sen sijaan yhteiseksi sukunimeksi tai osaksi yhteistä sukunimiyhdistelmää ei voi ottaa sukunimeä, jonka puoliso on saanut aikaisemman avioliiton perusteella.

Sukunimiyhdistelmässä voi olla enintään kaksi sukunimeä.

Yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän vaikutus lapsen sukunimeen

Jos puolisot ovat ottaneet yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän, heille syntyvät lapset saavat aina saman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän kuin vanhemmilla on.

Jos avioliittoon aikovat eivät ota yhteistä sukunimeä tai yhteistä sukunimiyhdistelmää

Jos avioliittoon aikovat eivät ota yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää, avioliitoon aikova voi puolisonsa suostumuksella muodostaa sukunimiyhdistelmän omasta sukunimestään tai oman sukunimiyhdistelmänsä yhdestä sukunimestä ja puolisonsa sukunimestä tai puolison sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä. Avioliittoon aikova voi puolisonsa suostumuksella ottaa sukunimekseen myös puolisonsa sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen.

- Oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä on korostetun henkilökohtainen eikä ole sidoksissa siihen, muodostavatko molemmat puolisot sukunimiyhdistelmän tai missä järjestyksessä puolison sukunimiyhdistelmän nimet esiintyvät. Toiselle puolisolle siirrettävän nimen tulee säilyä myös sillä puolisolla, jolta nimi siirtyy.

Esimerkkejä

Esimerkki 1

Puolisot Lindgren ja Mattila ilmoittavat avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä, että he aikovat ottaa avioituessaan yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän. Jotta sukunimiyhdistelmä katsottaisiin yhteiseksi, sukunimien on oltava samassa järjestyksessä kummallakin puolisolla ja yhdysmerkin käytön tulee olla yhteneväinen.
Vaihtoehdot ovat seuraavat:

 • Lindgren
 • Mattila
 • Lindgren-Mattila
 • Lindgren Mattila
 • Mattila-Lindgren
 • Mattila Lindgren

Esimerkki 2

Maija Kangas ja Jussi Järvi Luoto pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Molemmilla on alkuperäinen sukunimensä. Yhdessä he ovat sopineet, että Maija ottaa sukunimiyhdistelmän, joka muodostuu hänen omasta sukunimestään ja Jyrkin sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä.

Sukunimiyhdistelmä voi olla

 • Kangas Järvi tai Kangas-Järvi
 • Järvi Kangas tai Järvi-Kangas
 • Kangas Luoto tai Kangas-Luoto
 • Luoto Kangas tai Luoto-Kangas

Esimerkki 3

Maija Kangas Luoto ja Jyrki Järvi pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Molemmilla on alkuperäinen sukunimensä. Yhdessä he ovat sopineet, että Maija ottaa avioliiton solmimisen yhteydessä sukunimiyhdistelmän, joka muodostuu hänen sukunimiyhdistelmänsä yhdestä sukunimestä ja Jyrkin sukunimestä.

Sukunimiyhdistelmä voi olla

 • Kangas Järvi tai Kangas-Järvi
 • Järvi Kangas tai Järvi-Kangas
 • Luoto Järvi tai Luoto-Järvi
 • Järvi Luoto tai Järvi-Luoto.

Esimerkki 4

Maija Mäki Kangas ja Jyrki Järvi Luoto pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Maijan sukunimiyhdistelmässä sukunimi Kangas on saatu hänen aiemmalta aviopuolisoltaan. Yhdessä Maija ja Jyrki ovat sopineet, että Jyrki ottaa avioliiton solmimisen yhteydessä sukunimiyhdistelmän, joka muodostuu hänen sukunimiyhdistelmänsä yhdestä sukunimestä ja Maijan sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä.

Sukunimiyhdistelmä voi olla

 • Järvi Mäki tai Järvi-Mäki
 • Mäki Järvi tai Mäki-Järvi
 • Luoto Mäki tai Luoto-Mäki
 • Mäki Luoto tai Mäki-Luoto.

Sukunimi Kangas ei voi siirtyä Jyrkille, koska se on saatu Maijan aiemmalta aviopuolisolta.

Esimerkki 5

Maija Mäki Kangas ja Jyrki Järvi Luoto pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Molemmilla on alkuperäinen sukunimiyhdistelmänsä. Yhdessä Maija ja Jyrki ovat sopineet, että Jyrki ottaa avioliiton solmimisen yhteydessä sukunimiyhdistelmän, joka muodostuu hänen sukunimiyhdistelmänsä yhdestä sukunimestä ja Maijan sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä.

Sukunimiyhdistelmä voi olla

 • Järvi Mäki tai Järvi-Mäki
 • Mäki Järvi tai Mäki-Järvi
 • Luoto Mäki tai Luoto-Mäki
 • Mäki Luoto tai Mäki-Luoto
 • Järvi Kangas tai Järvi-Kangas
 • Kangas Järvi tai Kangas-Järvi
 • Luoto Kangas tai Luoto-Kangas
 • Kangas Luoto tai Kangas-Luoto.

Myös Maijalla on rajoitettu mahdollisuus muodostaa oma, erilainen sukunimiyhdistelmä Jyrkin suostumuksella Jyrkin yhdestä sukunimestä ja yhdestä omasta sukunimestään siten, että puolisolta siirtyvä nimi kuitenkin säilyy tälläkin puolisolla (ts. samat sukunimet, mutta eri järjestyksessä). Jos Jyrki valitsee nimen Järvi Mäki ja Maija haluaa eri sukunimiyhdistelmän, Maija voi olla Mäki Kangas, Mäki Järvi tai Mäki-Järvi.