Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe i Raumo är stängt 1–31.5.2023

Utgivningsdatum 9.6.2023 10.26 | Publicerad på svenska 12.6.2023 kl. 11.41
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe i Raumo stängt för besök 1–31.5.2023. Vigslar som reserverats till juli sköts som normalt i Raumo.

Vi betjänar kunder i Raumo igen fredagen 4.8.2023 kl. 9–12. 

Observera att största delen av ärendena inte kräver något besök vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, utan ärendet kan skötas elektroniskt eller per telefon. 
Endast vigsel, registrering av utlänningars personuppgifter, vissa notarius publicus tjänster samt registrering av Suomi.fi-fullmaktsrätt med hjälp av en tjänsteman förutsätter ett personligt besök hos vår kundtjänst. 

Se våra tjänster som kräver besök: https://dvv.fi/sv/tjanster-som-kraver-besok    

När det gäller tjänster som kräver besök betjänar vi i huvudsak med tidsbokning, så boka tid på förhand. 

Boka tid