Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas priser ändras från och med 1.1.2024

Utgivningsdatum 29.12.2023 11.30
Pressmeddelande

#prislist2024

Finansministeriet har utfärdat en förordning om avgifter för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för år 2024. I och med förordningen förnyas prissättningen av många av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster från och med den 1.1.2024.


I den nya förordningen har prissättningen av tjänsterna förenklats och priserna förenhetligats. För vissa tjänster beror höjningarna på den allmänna höjningen av kostnadsnivån och på att prissättningen ska motsvara kostnaderna. En enhetlig prissättning ökar jämlikheten, gör uträttandet av ärenden smidigare och förbättrar våra handläggningstider genom automatisk fakturering.

De nya prisuppgifterna uppdateras 1.1.2024 på vår webbplats i samband med tjänsterna.

Avgiftstabell 2024

Finansministeriets förordning om avgifter år 2024 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata