Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har tagit i bruk ett nytt automatiskt avgörandeförfarande i Namnändringstjänsten – det blir lättare att återgå till det gamla efternamnet

Utgivningsdatum 22.11.2023 9.00 | Publicerad på svenska 22.11.2023 kl. 9.22
Pressmeddelande

​​​​​​​Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har den 21.11.2023 tagit i bruk ett nytt automatiskt avgörandeförfarande för ändringar av efternamn som sökts via Namnändringstjänsten då en myndig person återgår till sitt tidigare efternamn. Det är fråga om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas första automatiserade förvaltningsbeslut. Avgörandeförfarandet har tagits i bruk i enlighet med regleringen av det automatiska avgörandeförfarandet som trädde i kraft den 1.5.

Ett automatiskt avgörandeförfarande innebär att tjänstemannen inte deltar i beslutet av ärendet, utan att det avgörs med hjälp av automatisk databehandling. Det automatiska förfarandet påskyndar avgörandet av kundens ärende och ibruktagandet är en del av åtgärderna för att effektivisera behandlingsprocesserna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Förfarandet kommer i framtiden att tas i bruk även i vissa andra typer av ansökningar om namnändring samt i andra tjänster vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Automatiskt avgörandeförfarande kan användas när det i ärendet inte ingår prövning från fall till fall, utan det avgörs till exempel utifrån uppgifter i befolkningsdatasystemet eller om ärendet kräver prövning från fall till fall, men den som behandlar ärendet har bedömt omständigheterna enligt prövning innan ärendet avgörs. 

Det blir lättare att återgå till det gamla efternamnet

Oftast blir det aktuellt att återgå till ett tidigare efternamn när livssituationen förändras, till exempel i samband med en skilsmässa. Skilsmässa är dock inte en förutsättning för att återgå till sitt tidigare namn, utan en person har alltid rätt att återgå till ett tidigare efternamn om hen så önskar.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behandlar årligen cirka 3 000–3 500 ansökningar om att återgå till sitt tidigare namn. Tidigare har varje ansökan granskats och behandlats av en tjänsteman och handläggningstiden för ansökan har varit tre till fyra veckor. Med hjälp av den automatiska lösningen kan den sökande göra och betala sin ansökan på nätet och få beslutet elektroniskt inom en eller två dagar.

Den automatiska lösningen förväntas indirekt göra behandlingen av andra ansökningar om namnändring smidigare, eftersom tjänstemännen i fortsättningen kan koncentrera sig på att behandla ansökningar som kräver behandling av en människa.

Mer information:

häradsskrivar Laura Mattila, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn +358 295 539 127, [email protected]

Läs mer om det automatiska avgörandeförfarandet samt om ibruktagandet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas automatiska avgörandeförfarande

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle