Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gör det smidigare för EU-medborgare att uträtta ärenden med eIDAS-identifiering

Utgivningsdatum 27.2.2024 10.43
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar i bruk den europeiska eIDAS-identifieringen från och med den 27 februari. I fortsättningen kan man beställa hemvist- och födelseintyg ur det finska befolkningsdatasystemet i myndighetens självbetjäning med identifieringsverktyget för de länder som har tagit i bruk eIDAS-identifiering.

Införandet av det nya identifieringssättet gäller självbetjäning av intyg som beställs från befolkningsdatasystemet. I praktiken innebär reformen att medborgare och företag i EU-området kan använda sina egna nationella tjänster för elektronisk identifiering i ett annat EU-land. En person som bor utomlands kan alltså i fortsättningen beställa eget hemvist- eller födelseintyg utan att använda e-post- eller telefonservice. För tillfället kan man identifiera sig med denna identifiering i 20 EU-länder.
 

Hundratals hemvist- och födelseintyg beställs årligen

I drifttagningen av eIDAS-identifieringen ingår att kontinuerligt utveckla Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas digitala tjänster så att ärendehanteringen med den offentliga förvaltningen är så smidig som möjligt och i första hand digital. Behandlingen av beställningen blir också snabbare när intyget kan betalas med förhandsbetalning i stället för fakturering i efterhand. 

- Förenklingen av uträttande av ärenden som reformen medför är betydande, eftersom vi årligen skickar hundratals hemvist- och födelseintyg. Via den elektroniska identifieringen får vi alla uppgifter som behövs för att uträtta ärendet på en gång och kunden kan sköta ärenden elektroniskt i stället för via telefonservicen. Det uppstår fördelar alltså ur både vår och kundens synvinkel, konstaterar ledande sakkunnig Tiina Härkönen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Samtidigt stöder det nya identifieringssättet smidigheten i gränsöverskridande elektronisk ärendehantering inom EU-området.
 

Andra reformer som gynnar EU-medborgare planeras 

Utöver eIDAS-identifieringen främjar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata elektronisk identifiering också genom att bereda EU-lagstiftning om europeiska identitetsplånböcker. I stället för tillstånd i pappersform skulle det vara möjligt att identifiera sig med en identitetsplånbok och på ett tillförlitligt sätt påvisa olika personuppgifter elektroniskt i hela EU-området via en applikation i smarttelefonen.  

I Finland ansvarar finansministeriet för beredningen av helheten och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata säkerställer att Finlands synpunkter beaktas och håller de finländska aktörerna medvetna om det pågående arbetet.