Hoppa till innehåll

Med fullmakten Tillgång till fullmaktsregistrets uppgifter får man en helhetsvy över alla fullmakter som organisationen gett

Utgivningsdatum 7.2.2022 11.31 | Publicerad på svenska 11.2.2022 kl. 16.48
Pressmeddelande

En ny egenskap har publicerats i Suomi.fi-fullmakter som gör det möjligt att få en helhetsvy över företagets eller samfundets alla fullmakter, även för sådana personer som inte har rättigheterna till dem enkom på grund av sin ställning och vars rättigheter på basis av ställningen inte har antecknats i något basregister.  

Rättigheter att se fullmaktsuppgifterna ges genom befullmäktigande med fullmakten "Tillgång till fullmaktsregistrets uppgifter” i Suomi.fi-fullmakter.  

När en fullmaktsgivare ger en fullmakt ska han eller hon iaktta särskild noggrannhet, eftersom det gör det möjligt att se personuppgifter som kopplats till fullmakterna i ganska stor utsträckning.

Egenskapen möjliggör en helhetsvy över alla fullmakter, även för organisationer som ger fullmakter med fullmaktsansökan  

Egenskapen är särskilt användbar för de företag, föreningar och andra samfund som inte på egen hand kan befullmäktiga i Suomi.fi-fullmakter. I dessa fall har ingen en vy över alla de fullmakter som getts. 

Även till exempel större bolag som är antecknade i handelsregistret har nytta av det här, eftersom en mer omfattande rätt att se fullmaktsuppgifter kan ges dem som mest behöver det med tanke på sina arbetsuppgifter.

Endast personer som har rätt att representera organisationen kan befullmäktiga 

Fullmakten "Tillgång till fullmaktsregistrets uppgifter” kan endast ges av personer med rätt att representera sitt företag, sin förening eller något annat samfund. Till dem hör de som har rätt att representera ensamma, de verkställande direktörerna, styrelsemedlemmarna tillsammans, näringsidkarna och delägarna i beskattningssammanslutningarna tillsammans. 

Om ett företag, en förening eller något annat samfund inte kan ge en fullmakt på egen hand, kan fullmakten i fråga ges via tjänsten Fullmakt med ansökan.  

Uppgifterna kan laddas ner som en fil 

En person som fått en fullmakt kan ladda ner gällande fullmakter från ett företag, en förening eller ett annat samfund samt fullmakter som upphört inom 15 månader till en CSV-fil genom egenskapen som är avsedd för detta. Egenskapen i fråga hittas när den som fått fullmakten uträttar ärenden för ett företags, en förenings eller ett annat samfunds räkning i Suomi.fi-fullmakter. 

Egenskapen är ett användbart verktyg i synnerhet för dem som ansvarar för organisationens egenkontroll och hantering av fullmakter, eftersom de får en helhetsbild i en och samma vy över alla fullmakter som organisationen beviljat och som beslutats inom 15 månader.
Egenskapen kan också komma till användning till exempel i samband med granskningen av redovisningen eller förvaltningen, när granskaren vill se ändringar i de fullmakter som organisationen gett under året.

 

Tiedote - Organisaatioasiakkaat