Hoppa till innehåll

Man kan ändra sitt förnamn till att motsvara sin könsidentitet

2.7.2021 12.35 | Publicerad på svenska 2.7.2021 kl. 14.01
Pressmeddelande

Förnamnet kan ändras med ansökan. En del av förnamnen är könsneutrala, medan andra traditionellt är avsedda för ett visst kön. Personer som är 15 år eller äldre kan dock ändra sitt förnamn till ett namn som traditionellt är avsedd för ett annat kön, genom att i sin ansökan ange grunderna för namnbytet. Att namnet motsvarar ens könsidentitet är en tillräcklig grund.

En person som är under 15 år behöver ett utlåtande om könsidentiteten av en hälso- och sjukvårdsutbildad person, om hen ansöker om att få ändra sitt förnamn till ett namn som traditionellt är avsedd för ett annat kön. 

Förnamnet i ansökan måste dock uppfylla i lagen föreskrivna krav för att ansökan ska kunna godkännas.

Gör så här

Om du är myndig kan du ansöka om namnändring elektroniskt via namnändringstjänsten. Inloggningen till tjänsten kräver stark autentisering. Om du gör ansökningen i den elektroniska namnändringstjänsten, betalar du behandlingsavgiften i samband med inlämningen av ansökan.

Om du är minderårig eller om du ansöker om namnändring för ditt minderåriga barn, kan du ansöka om namnändringen via elektroniska blanketten. Du får fakturan per post till din hemadress.

Du kan även lämna in din ansökan per post eller krypterad epost.

När man ansöker om namnändring för en person som är under 15 år, måste vårdnadshavarna ge sitt samtycke till namnändringen. Även om den minderåriga personen är 15 år eller äldre ska vårdnadshavarna höras i saken. 

Handläggningsavgiften för namnändringen är 55 euro. Ansökningen är dock avgiftsfri, om sökanden i samband med fastställandet av könstillhörigheten eller efter det ändrar sitt förnamn till att motsvara den könstillhörighet som antecknats i befolkningsdatasystemet.

Mer information

Namnlagen

Kontaktperson:
Laura Mattila
+358 295 539 127
[email protected]

Tiedote - Henkilöasiakkaat Tiedote - Organisaatioasiakkaat