Hoppa till innehåll

Kundberättelse: Åbo stad: Suomi.fi-informationsleden gör det möjligt för oss att söka aktuella uppgifter på ett datasäkert sätt

Utgivningsdatum 15.10.2021 10.49 | Publicerad på svenska 15.10.2021 kl. 15.46
Pressmeddelande

Åbo stad var bland de första att ansluta sig till Informationsleden år 2017, när den första anslutningsservern togs i bruk. Tack vare Informationsleden kan till exempel uppdaterade befolkningsuppgifter i Befolkningsdatasystemet alltid användas av stadsorganisationens aktörer utan dröjsmål.

Framför allt har användningen av Suomi.fi-informationsleden gjort det lättare att söka enskilda uppgifter i nationella databaser, såsom Befolkningsdatasystemet. Innan Åbo stads IT-tjänster anslöt sig till Informationsleden hämtades de uppdaterade uppgifterna från olika databaser som SFTP-begäran en gång i veckan. Därför kunde man inte vara helt säker på att kritisk information var aktuell: ändringarna i databaserna utanför organisationen togs alltid upp i stadens system först i samband med följande batchkörning. 

Den senaste informationen är alltid tillgänglig – fullständigt skyddad  

Databaserna utanför organisationen, såsom Befolkningsdatasystemet och informationstjänsten Virre, är hela tiden tillgängliga via Suomi.fi-informationsleden. Informationsleden gör det alltid möjligt för Åbo stad att få aktuell information eftersom olika aktörer inom stadsorganisationen med hjälp av Informationsleden kan lämna en begäran om information omedelbart när behovet uppstår, även om det till exempel bara gäller en enstaka uppgift. 

Med andra ord är den senaste informationen alltid tillgänglig för stadsorganisationen utan dröjsmål: till exempel när man ska skicka en faktura till kunden om exempelvis avgifter för dagvård, finns de aktuella adressuppgifterna genast tillgängliga i Befolkningsdatasystemet. 

Dessutom säkerställer användningen av Informationsleden i dataöverföringen att informationen överförs över organisationsgränserna med fullständigt skydd. 

– Suomi.fi-informationsleden möjliggör kommunikation och dataöverföring med olika organisationer och system på ett datasäkert sätt, sammanfattar Kristian Kummel från Åbo stads IT-tjänster. 

Det smidiga samarbetet gör att anslutningen går smort  

Ibruktagandet av Informationsleden görs i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Den tekniska aspekten av ibruktagandet kan genomföras på flera olika sätt. Man kan göra det på egen hand eller skaffa det som färdigt genomförande. 

– Vi erbjuder råd och stöd för ibruktagandet i alla situationer, förklarar utvecklingschef Atte Pirttilä vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Åbo stad tog i bruk anslutningsservern som behövs för att ansluta sig till Informationsleden 2017. År 2020 beslöt Åbo stad att vidareutveckla lösningen genom att utöka antalet servrar till två. Arrangemanget säkerställer att förbindelsen till Informationsleden fungerar även om det skulle uppstå en störning i en av servrarna. 

– Samarbetet med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fungerade ganska smidigt båda gångerna. Även om också andra parter var med i anslutandet gick det bra eftersom samarbetet spelade, beskriver Kummel, som var projektchef för IT-tjänsterna i Åbo stad under det senare ibruktagandet av Informationsleden. 

Varje kommun som ansluter sig bidrar till nyttan 

Utifrån sina erfarenheter skulle Åbo stads aktörer rekommendera att Suomi.fi-informationsleden tas i bruk även för andra kommunorganisationer, eftersom riskerna i anslutning till informationens aktualitet och informationssäkerhet är närvarande i varje organisations vardag. 

– Ja, det är absolut värt det. För att nyttan ska vara maximal bör varje kommun vara med, funderar Kummel. 


Mer information 

Bekanta dig med Informationsleden i Serviceadministrationen i Suomi.fi https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palveluvayla/esittely

Informationsleden tas i bruk i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi erbjuder råd och stöd för ibruktagandet i alla situationer. Våra kontaktuppgifter finns i Serviceadministrationen: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palveluvayla/ota-yhteytta 

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle