Hoppa till innehåll

Kärleksmyndigheten viger över 1 300 par i sommar – vigseln äga rum till exempel i en varmluftsballong

Utgivningsdatum 22.6.2023 15.27
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är också Kärleksmyndigheten. Förra året vigde vi 10 638 par till äktenskap. Vigslar förrättas såväl under tjänstetid i ämbetshus som utanför tjänstetid på de platser som paren önskar. 

Bröllop är en hyllning av kärlek där Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en viktig uppgift. Ämbetsverket har 140 vigselförrättare i olika delar av Finland. Det finns arbete för dem speciellt på sommaren, eftersom drygt 1 300 vigslar redan har reserverats för juni–augusti.  

Kom ihåg att boka vigseln i tid 

Det är bra att vara ute i god tid om man vill gifta sig under de populära sommarmånaderna. I Helsingfors har juni och alla sommarfredagar fyllts redan tidigt på våren, annars är det cirka en månads bokningstid för vigslar under tjänstetid på sommaren. Andra orter har färre bröllopsbokningar – vigseln kan förrättas 2–3 veckor efter bokningen.  

– Midsommarbröllopets popularitet ökar så småningom, även om antalet har minskat under toppåren. Under denna midsommar viger vi åtta par i olika delar av Finland, berättar direktör Ari Torkkel vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Medan bröllopstakten i resten av landet avtar efter augusti, börjar säsongen i Lappland – vintern är den klart populäraste vigseltiden. 

Vigsel på ämbetsverket eller på ditt favoritställe 

På ämbetsverket kan man gifta sig avgiftsfritt på vardagar. På kvällar och veckoslut kan vigselförrättaren beställas mot betalning till den plats som paret själv önskar. Vigselförrättarna har bjudits in till de mest kreativa ställena: till en beställningsspårvagn, till en vacker naturmiljö, till festivaler, till en igloo och till ett träskfotbollsevenemang.  

– Vi har vigt så mycket på land, till sjöss och i luften. Ett nytt par även lämnade varmluftsballongen med fallskärm efter vigseln, minns Ari Torkkel. 

Ett stort eller litet bröllop?  

Många väljer en småskalig borgerlig vigsel där förutom paret och vigselförrättaren två vittnen är närvarande.  

– På sommarbröllop finns det ofta gott om gäster: gästlistan för festen kan överskrida hundra personer. Dessa gästsiffror motsvarar redan desamma som före coronapandemin. Under coronaåren var antalet gäster vanligtvis cirka 20–30, bedömmer Ari Torkkel. 

Kom ihåg hindersprövningen 

Före vigseln ska paren begära hindersprövning för att säkerställa att det inte finns några hinder för äktenskapet, såsom minderårighet eller ett gällande äktenskap.  

– Numera kan man enkelt begära hindersprövning via e-tjänsten. Det lönar sig att göra begäran några veckor före vigseln, påminner Ari Torkkel.

Det finns många efternamnsalternativ 

Paren har många alternativ för valet av efternamn. I samband med hindersprövningen kan paret meddela om de vill ta i bruk den andra makens efternamn eller kombinationsnamn eller behålla sina egna namn.  

– Under de senaste åren har det blivit allt populärare att behålla sitt eget efternamn och på motsvarande sätt har det blivit mindre populärt att ta sin makes namn. Mindre än hälften väljer makens/makans efternamn. En liten del av paren tar i bruk ett nybildat efternamn. Detta lyckas inte i samband med vigseln, utan man måste ansöka om namnändring separat och i god tid, säger Ari Torkkel. 

Minneslista före vigseln 

Tilläggsuppgifter: 
Direktör Ari Torkkel, tfn 0295 536 515, fö[email protected] 

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle