Hoppa till innehåll

Janne Viskari blir verksamhetsledare för styrelsen av generaldirektörerna för statens ämbetsverk och inrättningar – "digitaliseringen är allas vår gemensamma sak”

Utgivningsdatum 30.1.2024 13.53 | Publicerad på svenska 30.1.2024 kl. 13.55
Pressmeddelande

Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, har valts till verksamhetsledare för styrelsen av generaldirektörerna för statens ämbetsverk och inrättningar från och med den 1 januari 2024. Verksamhetsledaren samordnar styrelsens verksamhet.

Styrelsen av generaldirektörer består av generaldirektörerna för  ämbetsverken och instituten inom statens centralförvaltnings under deras mandatperioder. Styrelsen erbjuder generaldirektörerna en metod för en ömsesidig dialog och sprider information till den högsta ledningen för alla ämbetsverk och institut. Generaldirektörerna får en helhetsbild av verksamheten vid statens ämbetsverk och inrättningar och kan diskutera gemensamma frågor.

Verksamheten koordineras av en verksamhetsledare som väljs bland generaldirektörerna för att sköta uppgiften för tre år i sänder. Janne Viskari, som började som verksamhetsledare i början av året, vill intensifiera samarbetet mellan generaldirektörerna ytterligare.

– Det här erbjuder en möjlighet att tillsammans granska de fenomen som genomsyrar hela samhället och hur fenomenen inverkar på statsförvaltningen. Till exempel är digitaliseringen allas vår gemensamma sak och överallt inom statsförvaltningen syns hur befolkningen blir äldre och mer mångfaldig. Även det skärpta säkerhetsläget och klimatförändringen är teman om vilka det är särskilt viktigt att dela  lägesbilder och som generaldirektörerna bör diskutera, säger Viskari. 

Styrelsen av generaldirektörer sammanträder en gång i månaden. Ordförande för mötena är den till tjänsteåren äldsta generaldirektören, Petteri Taalas, som återvänt till uppgiften som generaldirektör för Meteorologiska institutet. 

– I internationell jämförelse har Finland en effektiv statsförvaltning med förmåga till förnyelse. Styrelsen av generaldirektörer spelar en viktig roll i utvecklingen av verksamheterna och i främjandet av det tväradministrativa samarbetet. Även här är Finland en föregångare, säger Taalas. 

Uppgifterna i styrelsen av generaldirektörer sköts vid sidan av den egna ordinarie tjänsten och ingen lön eller något arvode betalas för uppgiften. Styrelsen av generaldirektörer har verkat sedan 1955.

Mer information

Janne Viskari, generaldirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, fö[email protected], tfn 0295 536 000 (växel)

Petteri Taalas, generaldirektör, Meteorologiska institutet, [email protected], tfn 0295 391 000 (växel)