Hoppa till innehåll

Inbjudan till digital säkerhet övningen TAISTO21

17.6.2021 10.27
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar övningen för digital säkerhet TAISTO21 i november. TAISTO är en övning i hantering av kränkning av dataskydd och datasäkerhet som är avsedd för den offentliga förvaltningen och där man övar på att agera i störningssituationer genom fiktiva situationer.

I TAISTO21-övningen övar organisationerna hanteringen, ledningen och kommunikationen av organisationens digitala säkerhet i störningssituationer. Övningen utvecklar förmågan att reagera på störningssituationer och hjälper att identifiera utvecklingsobjekt i organisationens verksamhet.

Vi bjuder in er organisation till TAISTO21-övningen i november

Såväl nya som sådana som redan tidigare varit med och övat är varmt välkomna att delta i TAISTO21-övningen. TAISTO är en övning med låg tröskel som alla lätt kan delta i.

TAISTO21-övningsdagarna är:

  • 11.11.2021
  • 18.11.2021
  • 25.11.2021

Ni kan välja den övningsdag som passar er organisation bäst samt övningens längd i samband med anmälan. Alternativen är en hel dags övning (kl. 9-15) och en halv dags övning (kl. 9-12).

Anmälan är öppen 25.8.-15.10.2021. Anvisningar för anmälan och förberedelser inför övningen publiceras på vår webbplats dvv.fi/sv/taisto-ovningar före utgången av juni. Övningen genomförs via en övningsplattform dit organisationerna får koder efter att de anmält sig.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar övningen i samarbete med Kommunförbundet, Cybersäkerhetscentret, dataombudsmannens byrå, Säkerhetskommittén och Valtori.

Välkomna att öva!

Mer information

Mer information om övningen fås av övningens ledare, informationssäkerhetsexpert Hanna Heikkinen och sakkunnig Laura Penttilä från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. E-postadresserna har formen [email protected]

En inbjudan till övningen TAISTO21 har skickats till registratorskontoren vid organisationerna inom den offentliga förvaltningen den 17 juni 2021.

TAISTO-övning digital säkerhet