Hoppa till innehåll

Inbjudan: Reservera tid för att delta i Veckan för digital säkerhet 25.–29.9.2023

Utgivningsdatum 21.6.2023 11.21
Pressmeddelande

Vi bjuder in er organisation till Veckan för digital säkerhet. Den virtuella temaveckan presenterar digital säkerhet på arbetsplatser runt om i Finland. Under veckan diskuterar vi aktuella teman inom digital säkerhet och erbjuder organisationens ledning, experter på digital säkerhet och hela personalen konkreta metoder för att förbättra den digitala säkerheten. Programmet erbjuder en fräsch och visionär diskussion med Finlands ledande experter.

Tema

Veckans tema är: Digitalt mod är inte dumdristighet! I Finland har vi kommit långt i utvecklingen av det digitala samhället genom att vara modiga – genom att fördomsfritt utveckla och pröva på nytt. Denna inställning vill vi hålla fast vid även i fortsättningen. Dumdristighet hör dock inte hemma i den digitala världen. För att digitaliseringen ska vara säker för oss alla behövs förutom mod även förmåga att identifiera hot och hantera risker. Veckan för digital säkerhet erbjuder praktiska tips för detta.

I år hoppas vi att ni aktiverar er till praktiska digisäkerhetshandlingar. Plocka tips under veckan och överför dem till en del av den vardagliga verksamheten. Vi kommer senare i slutet av året att återkomma till ämnet och fråga vilka digisäkerhetshandlingar som har vidtagits i just er organisation efter veckan.

Vi ordnar dagligen kl. 11–11.15 en digital säkerhetskvart där vi erbjuder 15 minuter innehåll och material med teman för att fortsätta diskussionen. Fortsätt den digitala säkerhetskvarten i er egen organisation genom att behandla ämnet ur ett centralt perspektiv tillsammans med er personal antingen dagligen eller under de dagar ni valt.

Program

Ni hittar programmen för de digitala säkerhetskvartarna och hela veckan på adressen dvv.fi/digiturvaviikko. Allt program under veckan är gratis och öppet för alla, och du behöver inte anmäla dig för att delta.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar nu Veckan för digital säkerhet för fjärde gången.

Att sörja för den digitala säkerheten är en sak som är gemensam för oss alla. Välkommen med för att bygga upp ett allt säkrare och digitalt modigt samhälle!

Helsingfors 20.6.2023

Mikko Pitkänen
direktör
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Rauli Paananen
statens cybersäkerhetsdirektör
kommunikationsministeriet

PS. Den här inbjudan kan och bör delas – i sociala medier hittar du oss med taggen #Digiturvaviikko.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter: Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 120

Länkar

Läs mer on Veckan för Digital Säkerhet (på finska)

Inbjudan har skickats till registratorskontoren vid organisationerna inom den offentliga förvaltningen den 21 juni 2023.

VAHTI digital säkerhet