Hoppa till innehåll

I fortsättningen är det lättare att hitta tjänster som främjar välbefinnande och hälsa med hjälp av Suomi.fi-servicedatalagret 

Utgivningsdatum 1.9.2023 10.20 | Publicerad på svenska 1.9.2023 kl. 16.31
Pressmeddelande

Suomi.fi-servicedatalagret utnyttjas i det sektorsövergripande nationella servicekonceptet för välfärd (servicekonceptet Hyte). Målet med servicekonceptet är att göra det lättare för medborgare och yrkesutbildade att kunna hitta de tjänster som främjar välbefinnande och hälsa som kommuner och den tredje sektorn erbjuder.  

Institutet för hälsa och välfärd koordinerar den nationella digitala utvecklingen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har deltagit i utvecklingsarbetet sedan februari.

Hyte utvecklar tillgängligheten av välfärds- och hälsotjänsterna under perioden 2022–2025

Tack vare servicekonceptet för främjande av hälsa och välfärd (Hyte) är det lättare för klienter och yrkesutbildade att hitta de tjänster som främjar välbefinnandet i kommunerna och tredje sektorn, arbets- och funktionsförmåga, resiliens, hälsa och delaktighet. 

Servicekonceptet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Målet med konceptet är att förbättra tillgången och tillgängligheten till tjänster inom social- och hälsovården samt att stärka förebyggande åtgärder och tidig identifiering av problem. 

Pilotprojekten utvecklar Suomi.fi-servicedatalagret för att möta Hyte-aktörernas behov 

I Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) produceras omfattande och högklassiga beskrivningar av tjänster för främjande av hälsa och välfärd som kan utnyttjas i olika digitala tjänster.

Pilotprojekt pågår i Kymmenedalens, Satakunta och Södra Österbottens välfärdsområde. Projekten utvecklar egenskaperna i SDL så att de möter behoven hos aktörerna inom främjande av hälsa och välfärd samt förbättrar beskrivningen i SDL av den sektorsövergripande verksamheten för främjande av hälsa och välfärd. 

DigiFinland producerar den nationella tjänsten Tarmoa

DigiFinland producerar tjänsten Tarmoa som en nationell digital lösning. Digitala serviceutbud erbjuder verktyg för bedömning av välbefinnande och elektroniska verktyg för själv- och egenvård. 

I tjänsten Tarmoa och i de regionala serviceutbuden utnyttjas Suomi.fi-tjänsterna.

Servicekonceptet som THL publicerat för främjande av hälsa och välfärd styr utvecklingsarbetet  

THL publicerade i juni 2023 det första nationella servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa, vilket kommer att styra och vägleda utvecklings- och etableringsarbetet från och med hösten 2023. 
Utvecklingsarbetet fortsätter i nationella och regionala projekt. THL koordinerar i samarbete med DigiFinland Oy och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata stödet för regionerna och den nationella digitala utvecklingen.

Tilläggsuppgifter om projektet finns på DigiFinlands och THL:s webbplatser

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle