Hyppää sisältöön

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut löytyvät jatkossa helpommin Suomi.fi-palvelutietovarannon avulla 

Julkaisuajankohta 1.9.2023 10.20
Tiedote

Suomi.fi-palvelutietovarantoa hyödynnetään monialaisessa kansallisessa hyvinvoinnin palvelukonseptissa (Hyte-palvelukonsepti). Palvelukonseptin tavoitteena on se, että kansalaiset ja ammattilaiset löytävät nykyistä helpommin kuntien ja kolmannen sektorin tarjoamat hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut. 

Kansallista digikehittämistä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Digi- ja väestötietovirasto on osallistunut kehittämistyöhön helmikuusta lähtien. DVV:stä hankkeeseen osallistuu useita asiantuntijoita eri ryhmistä. 

Hyte kehittää hyvinvointi- ja terveyspalveluiden löydettävyyttä vuosina 2022–2025

Hyte-palvelukonseptin avulla asiakkaat ja ammattilaiset löytävät nykyistä helpommin kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä sekä osallisuutta edistävät palvelut. 

Palvelukonsepti on yksi osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Konseptin tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma – RRP

  • Suomen kestävän kasvun ohjelmalla vuosina 2022–2025 (RRP) tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. 
  • Ohjelma rakentuu neljälle pilarille, joista neljäs keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiseen ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen. 
  • Ohjelmaa toteutetaan jokaisella hyvinvointialueella. 

Pilottiprojektit kehittävät Palvelutietovarantoa vastaamaan hyte-toimijoiden tarpeita 

Suomi.fi-palvelutietovarantoon tuotetaan kattavat ja laadukkaat hyte-palveluiden kuvaukset, joita voidaan hyödyntää eri digipalveluissa.

Käynnissä on pilottiprojektit Kymenlaakson, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Projekteissa kehitetään PTV:n ominaisuuksia vastaamaan hyte-toimijoiden tarpeita sekä edistämään monialaisen hyte-toiminnan kuvaamista PTV:hen. 

DigiFinland tuottaa kansallisen Tarmoa-palvelun

DigiFinland tuottaa kansallisena digiratkaisuna Tarmoa-palvelun. Digitaaliselta palvelutarjottimelta löytyy hyvinvoinnin arviointityövälineet, itse- ja omahoidon sekä sähköiset työvälineet. 

Tarmoa-palvelussa sekä alueellisissa palvelutarjottimissa hyödynnetään Suomi.fi-palveluja.

THL:n julkaisema Hyte-palvelukonsepti ohjaa kehittämistyötä

THL julkaisi kesäkuussa 2023 ensimmäisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseptin, joka ohjaa ja suuntaa kehittämis- ja vakiinnuttamistyötä syksystä 2023 eteenpäin. 

Kehittämistyö jatkuu kansallisissa ja alueellisissa hankkeissa. Alueiden tukea ja kansallista digikehittämistä koordinoi THL yhteistyössä DigiFinland Oy:n ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Haluatko pysyä ajan tasalla Suomi.fi-palveluiden kehityksestä? – Tilaa Suomi.fi-uutiskirje

Suomi.fi-uutiskirje on palveluiden kehittäjille suunnattu uutiskirje, joka kokoaa Suomi.fi-palveluiden tuoreet kuulumiset kuusi kertaa vuodessa. 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle