Hoppa till innehåll

Hur är läget för digital säkerhet i den offentliga förvaltningen? Svara på enkäter och hjälp till att skapa en helhetsbild

8.6.2021 12.19 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 13.35
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har startat två enkätundersökningar med hjälp av vilka man samlar in information om den offentliga förvaltningens digitala säkerhet. Enkäterna granskar frågan ur olika perspektiv. Organisationens enkät om digital säkerhet riktar sig till experter som ansvarar för digital säkerhet. Barometern för digital säkerhet kartlägger erfarenheter av digital säkerhet hos personer som arbetar överallt i den offentliga förvaltningen.

Enkäten för organisationens digitala säkerhet skapar en helhetsbild och utgör grund för ny service

Enkäten om digital säkerhet riktad till den offentliga sektorn samlar in aktuell information om den digitala säkerheten. Genom enkäten vill man reda ut hur digital säkerhet har utvecklats i olika sektioner och vilka hot som riktar sig mot olika sektorer. Dessutom vill man identifiera områden som kräver utveckling.

Enkäten för organisationens digitala säkerhet genomförs bara en gång. Det görs en rapport av enkätens resultat som beskriver den offentliga förvaltningens totala digitala säkerhet samt per sektor. Organisationernas ledning och ansvarspersonerna för digital säkerhet kan använda rapporten som ett verktyg för uppföljning, utveckling och utvärdering av digital säkerhet.

Enkätens resultat kommer även att vara utgångspunkten för den nya tjänsten för en total lägesbild av digital säkerhet, som införs under 2021. Med hjälp av den nya tjänsten kan motsvarande uppgifter samlas in och rapporteras regelbundet och utvecklingsåtgärdernas effekt kan följas i realtid.

Vi ser fram emot svar från ansvariga för de offentligrättsliga samfundens digitala säkerhet senast 25 juni 2021. Varje svar ger värdefull information om den digitala säkerheten och hjälper till att rikta utvecklingsåtgärderna till rätt områden. Genom att besvara enkäten kan man också identifiera utvecklingsobjekt som är centrala för den egna organisationens verksamhet.

Barometern för digital säkerhet kartlägger personalens erfarenheter i den offentliga förvaltningen

Barometern för digital säkerhet är en enkät som riktar sig särskilt till personalen inom den offentliga förvaltningen och som utreder kompetens i den digitala verksamhetsmiljön, behov av utbildning, bekymmer, upplevda hot samt konsekvenser av covid-pandemin.

Enkäten för den digitala säkerhetsbarometern är öppen för alla fram till slutet av 2021 och vi önskar kontinuerligt fler respondenter. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Rapporter om barometern publiceras regelbundet. Den nästa rapporten publiceras i juni 2021 och baserar sig på svar som har kommit in före den 14 juni.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beaktar observationerna i barometern för digital säkerhet inom verksamheten i ledningsgruppen för den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen (VAHTI) och i arbetsgruppernas verksamhet, samt i olika underprojekt inom projektet för utvecklingsprogrammet för den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen (JUDO).

Länkar

Besvara enkäten om digital säkerhet för organisationer senast 25.6.2021

Besvara Barometern för digital säkerhet senast 31.12.2021
Den nästa rapporten om barometern publiceras i juni 2021 och baserar sig på svar som har kommit in före den 14 juni.

Mer information

Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tlf. 0295 553 5120

JUDO-projekt VAHTI digital säkerhet