Hyppää sisältöön

Mikä on julkisen hallinnon digiturvallisuuden tila? Vastaa kyselyihin ja auta kokonaiskuvan muodostamisessa

8.6.2021 12.19
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on käynnistänyt kaksi kyselytutkimusta, joiden avulla kerätään tietoa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden tilasta. Kyselyt tarkastelevat asiaa eri tulokulmista: Organisaation digiturvakysely on suunnattu digiturvasta vastaaville asiantuntijoille. Digiturvabarometri kartoittaa kaikkialla julkishallinnossa työskentelevien kokemuksia digiturvasta.

Organisaation digiturvakysely muodostaa kokonaiskuvaa ja toimii uuden palvelun pohjana

Julkiselle hallinnolle suunnattu organisaation digiturvakysely kerää ajantasaista tietoa digitaalisen turvallisuuden tilasta. Kyselyllä halutaan selvittää, miten digiturvan eri osa-alueet ovat kehittyneet ja millaisia uhkia eri toimialoihin kohdistuu. Lisäksi halutaan tunnistaa kehittämistä vaativia osa-alueita.

Organisaation digiturvakysely on kertaluonteinen. Kyselyn tuloksista tuotetaan raportti, joka kuvaa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden tilaa kokonaisuudessaan sekä toimialoittain. Organisaatioiden johto ja digiturvan vastuuhenkilöt voivat käyttää raporttia digitaalisen turvallisuuden seurannan, kehittämisen ja arvioinnin työkaluna.

Lisäksi kyselyn tuloksia tullaan käyttämään lähtötietoina uudessa digiturvan kokonaiskuvapalvelussa, joka otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Uuden palvelun avulla vastaavia tietoja voidaan jatkossa kerätä ja raportoida säännöllisesti ja kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti.

Toivomme kyselyyn vastauksia julkishallinnon organisaatioiden digiturvan vastuuhenkilöiltä 25.6.2021 mennessä. Jokainen vastaus antaa arvokasta tietoa digitaalisen turvallisuuden tilasta ja auttaa kohdentamaan kehittämistoimenpiteet oikeille osa-alueille. Kyselyyn vastaaminen auttaa myös tunnistamaan oman organisaation toiminnan kannalta keskeisiä kehityskohteita.

Digiturvabarometri kartoittaa julkishallinnon henkilöstön kokemuksia

Digiturvabarometri on erityisesti julkisen hallinnon henkilöstölle suunnattu kysely, joka selvittää digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvää osaamista, koulutustarpeita, huolia, koettuja uhkia sekä koronapandemian vaikutuksia.

Digiturvabarometrin kysely on avoinna vuoden 2021 loppuun asti, ja toivomme siihen jatkuvasti lisää vastauksia. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia. Barometrista tuotetaan säännöllisesti katsauksia, joista seuraava julkaistaan 14.6.2021 mennessä saatujen vastausten perusteella.

Digi- ja väestötietovirasto ottaa Digiturvabarometrin havainnot huomioon vastuullaan olevan Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ja sen työryhmien toiminnassa sekä digiturvan kehittämishankkeen (JUDO) eri projekteissa. Vastausten avulla kehitämme palveluitamme, kuten koulutuksia, tilaisuuksia ja tukipalveluita.

Linkit

Vastaa organisaation digiturvakyselyyn 25.6.2021 mennessä

Vastaa Digiturvabarometriin 31.12.2021 mennessä
Julkaisemme seuraavan katsauksen barometriin 14.6. mennessä annettujen vastausten perusteella.

Lisätiedot

Kimmo Rousku, johtava erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 553 5120

JUDO-hanke VAHTI digiturva