Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättas

Utgivningsdatum 16.11.2018 9.46
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade den 15 november 2018 en proposition till riksdagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är fråga om en funktionell organisationsreform där uppgifterna som sköts av Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland sammanförs till en ny helhet. Avsikten är att den nya myndigheten inleder sin verksamhet den 1 januari 2020.

Uppgifterna och personalen överförs till Befolkningsregistercentralen, vars namn ändras till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Befolkningsregistercentralens och magistraternas uppgifter förs samman

Befolkningsregistercentralen och magistraterna producerar i dagsläget mångsidiga tjänster åt myndigheter, företag och medborgare. Befolkningsregistercentralen svarar framför allt för Suomi.fi-tjänsterna, den offentliga förvaltningens sakkunnigtjänster i fråga om informationshanteringen samt utvecklandet av befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna.

Magistraterna är tillsammans med Befolkningsregistercentralen registeransvariga inom befolkningsdatasystemet och de ansvarar för ett stort antal olika rättskyddstjänster samt allmänna förvaltnings- och serviceuppgifter. Magistraterna fungerar bland annat som intressebevakningsmyndigheter och sköter notarius publicus uppgifter, civilvigslar och bestyrkande av köp.

Riksomfattande myndighet förenhetligar handlingssätten

Den nya myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är enligt propositionen en riksomfattande myndighet med flera regionala verksamhetsställen. Myndigheten främjar digitaliseringen i samhället, tryggar uppgifternas tillgänglighet och tillhandahåller tjänster med avseende på kundernas livshändelser. Verksamheten koncentrerar sig på rikstäckande rutiner, enhetliga praxis och möjligheterna med digitala handlingssätt.

Avsikten är att mera omfattande lagstiftningsändringar som beror på organisationsförändringen överlämnas till riksdagen under höstsessionens gång.

Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Ytterligare information

Maarit Huotari, lagstiftningsråd, tfn +358 2955 30491, maarit.huotari(at)vm.fi

Irja Peltonen, informationsdirektör, tfn +358 2955 30138, irja.peltonen(at)vm.fi