Hyppää sisältöön

Hallitus esittää Digi- ja väestötietoviraston perustamista

Julkaisuajankohta 16.11.2018 9.46
Tiedote

Hallitus antoi 15.11.2018 esityksen eduskunnalle uudesta Digi- ja väestötietovirastosta. Kyse on toiminnallisesta organisaatiomuutoksesta, jossa Väestörekisterikeskuksen, maistraattien ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistettäisiin uudeksi kokonaisuudeksi. Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Tehtävät ja henkilöstö siirtyisivät muutoksessa Väestörekisterikeskuksen yhteyteen ja viraston nimi muutettaisiin Digi- ja väestötietovirastoksi.

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien tehtävät kootaan yhteen

Väestörekisterikeskus ja maistraatit tuottavat tällä hetkellä monipuolisesti palveluita viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille. Väestörekisterikeskus vastaa erityisesti Suomi.fi palveluista, julkisen hallinnon tiedonhallinnan asiantuntijapalveluista sekä väestötietojärjestelmän kehittämisestä ja varmennepalveluista.

Maistraatit toimivat yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjinä ja niiden vastuulle kuuluu laaja kirjo erilaisia oikeusturvapalveluita sekä yleishallinto- ja palvelutehtäviä. Maistraatit toimivat muun muassa holhousviranomaisena ja hoitavat julkisen notaarin tehtäviä, siviilivihkimisiä ja kaupanvahvistuksia.

Valtakunnallinen toimija yhdenmukaistaa toimintatapoja

Uusi Digi- ja väestötietovirasto on esityksen mukaan valtakunnallinen viranomainen, joka toimii useissa alueellisissa toimipisteissä. Virasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Toiminnassa painottuvat erityisesti valtakunnalliset toimintatavat, yhtenäiset käytännöt ja digitaalisten toimintatapojen tuomat mahdollisuudet.

Laajemmat organisaatiouudistuksesta johtuvat säädösmuutokset on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä syysistuntokauden aikana.

Hallituksen esitys julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, puh. +358 2955 30491, maarit.huotari(at)vm.fi

Tietojohtaja Irja Peltonen, puh +358 2955 30138, irja.peltonen(at)vm.fi