Hoppa till innehåll

Funderar du på hur du hittar den rätta arbetstagaren till ditt företag? Den nya guiden på Suomi.fi ger omfattande praktiska anvisningar för anskaffning av nya arbetstagare

Utgivningsdatum 7.12.2023 8.19 | Publicerad på svenska 7.12.2023 kl. 8.53
Pressmeddelande

När du behöver en ny arbetstagare lönar det sig att planera rekryteringen omsorgsfullt och sätta dig in i arbetsgivarens skyldigheter redan på förhand. Här får du hjälp av den nya guiden på Suomi.fi. En kompetent rekrytering skapar en bra arbetsgivarprofil.  

 

Guiden Rekrytering av arbetstagare på Suomi.fi ger råd i

 • hurdana alternativ som finns tillgängliga för anskaffning av arbetstagare

 • hur man uppskattar kostnaderna för anskaffning av en arbetstagare

 • vad som bör beaktas vid valet av arbetstagare

 • vilka saker som ska beaktas vid introduktionen och när en ny arbetstagare inleder sitt arbete

 • hurdana regionala och riksomfattande tjänster som finns tillgängliga för ditt företag.

Du får råd om ditt företags situation när du i början av guiden svarar på några förfrågor.

En stor grupp centrala myndigheter och andra aktörer har deltagit i utarbetandet av guiden.

Det finns många alternativ för anskaffning av arbetstagare

Söker du heltidsanställda, deltidsanställda eller arbetstagare som kallas till arbete vid behov? Skulle arbetsuppgiften passa en praktikant eller en person som arbetar enligt läroavtal? Känner du till en lämplig ung, utländsk, pensionerad eller delvis arbetsför arbetstagare, men vill klargöra detaljerna kring anställningsförhållandet? Skulle en inhyrd arbetstagare vara ett passande alternativ för företagets situation?

I guiden på Suomi.fi hittar du information om olika sätt för anskaffning av arbetstagare.

En välplanerad rekrytering skapar en bra arbetsgivarprofil

Rekrytering av en lämplig arbetstagare är en konstform. I guiden på Suomi.fi hittar du omfattande anvisningar för olika faser av rekryteringen, allt från att definiera arbetsuppgifter och skapa en jobbannons till intervjuer och valet av lämplig arbetstagare.

Guiden på Suomi.fi omfattar bland annat följande centrala teman:

 • tillgängliga kanaler för arbetsplatsannonsering

 • eventuella nödvändiga tillstånd och yrkeskvalifikationer

 • arbetsavtal, distansarbetsavtal, sekretessavtal

 • myndigheternas tjänster och stöd

 • beaktande av likabehandling och jämställdhet.

Och den viktigaste av alla frågor – hur väljer du den rätta arbetstagaren till ditt företag? Hur kan du utreda arbetstagarens lämplighet? Vad får man inte fråga i arbetsplatsintervjuer?

En ordentlig introduktion säkerställer en smidig start på den nya arbetsplatsen

Utan en ordentlig introduktion kan även den bästa rekryteringen misslyckas. Guiden ger dig anvisningar om hur du planerar introduktionen. Den ger också råd om vad man ska beakta till exempel i introduktionen för unga, utlänningar eller partiellt arbetsföra.

Dessutom ger guiden råd om vilka ärenden som ska skötas efter rekryteringen och hur du sörjer för din arbetstagares arbetshälsa.

I guiden finns expertis från centrala myndigheter, organisationer och sakkunniga

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har producerat guiden i samarbete med en stor grupp sakkunniga och myndigheter.

I planeringen av handboken deltog Regionförvaltningsverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Pensionsskyddscentralen, Henkilöstöala Hela ry, International House Helsinki, UF-centret, FPA, Migrationsverket, Mikro- ja yksinyrittäjät ry (MYRY), Nyföretagarcentralerna i Finland rf, Olycksfallsförsäkringscentralen, Sysselsättningsfonden, Arbetshälsoinstitutet, Skatteförvaltningen, FöretagsFinland-telefontjänsten.


Suomi.fi i korthet

 • Suomi.fi-webbtjänsten ger medborgare och företagare råd i olika livssituationer.

 • Suomi.fi samlar information, anvisningar och tjänster som behövs för att sköta ärenden på en enda plats.

 • När du är identifierad kan du kommunicera med olika organisationer, ge och begära fullmakter samt kontrollera dina egna registeruppgifter.

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för utvecklingen av Suomi.fi.