Hoppa till innehåll

Förstå och mät användningen av din digitala tjänst på ett bättre sätt – ta i bruk Suomi.fi-kvalitetsverktyg

Utgivningsdatum 7.2.2022 14.10 | Publicerad på svenska 11.2.2022 kl. 16.39
Pressmeddelande

Suomi.fi-kvalitetsverktyg kan nu tas i bruk. Med kvalitetsverktygen kan organisationerna bedöma och utveckla kvaliteten på sina digitala tjänster.

Med hjälp av kvalitetsverktyget kan organisationerna skapa en enhetlig kund- och ärendeupplevelse. Anmäl ditt intresse för att ta i bruk Kvalitetsverktygen genom att anmäla dig till distributionslistan för Kvalitetsverktyg. (på finska).

Ibruktagandet förutsätter användningstillstånd för Suomi.fi-servicedatalagret (SDL), eftersom Kvalitetsverktygen ansluts till de tjänster/servicekanaler som beskrivs i servicedatalagret.

Organisationer som redan har användningstillstånd för Servicedatalagret behöver inget separat användningstillstånd för Kvalitetsverktygen. Det är frivilligt och avgiftsfritt att använda Kvalitetsverktygen, men organisationerna står själva för eventuella kostnader för ibruktagandet.

Lägesöversikterna för kvalitetsverktygen hålls uppdaterade

Kvalitetsverktygen utvecklas tillsammans med användarna. Målet är att ge 4–5 lägesöversikten under 2022 och dessutom samla in kundförståelse och validera planer och genomförande med användarna. Den 25 januari ordnade vi den första lägesöversikten över användningen och den gemensamma utvecklingen av Suomi.fi-kvalitetsverktyg. Du kan också se en inspelning från evenemanget i efterhand. Länken går till en ny webbplats (på finska).

Nästa lägesöversikt är den 24 mars 2022 kl. 9–11. Du kan redan nu anmäla dig till evenemanget! Länken går till en ny webbplats (på finska).

Suomi.fi-kvalitetsverktyg är bland de sju bästa i tävlingen Tech for Government

Suomi.fi-kvalitetsverktyg valdes i december till Finlands kandidat i tävlingen Tech for Government, som ordnades i Frankrikeunder Frankrikesordförandeskap i EU-rådet. Kvalitetsverktygen gick vidare från deltävlingen i januari. Tjänsten är alltså med i tävlingens final i Strasbourg den 17 mars 2022. I Strasbourg finns ministrar från Europeiska unionens medlemsländer bland publiken, eftersom tävlingen är en del av EUPAN-ministermötet.

 

Vad är Kvalitetsverktyg?

Med Kvalitetsverktygen kan organisationerna bedöma och utveckla kvaliteten på sina digitala tjänster:

  • Med hjälp av Självutvärderingsverktyget kan organisationerna bedöma kvaliteten på sina digitala tjänster jämfört med nationella kvalitetskriterier och få stöd för utveckling.
  • Med hjälp av Verktyget för användarrespons har tjänsteleverantörerna möjlighet att få information och respons från kunderna om uträttande av ärenden i e-tjänsten. Användarrespons ges på skalan 1–5 efter ärendehanteringen. Dessutom har användaren möjlighet att ge öppen respons om att uträtta ärenden i e-tjänsten.
  • Uppgifterna i Kvalitetsverktygen kan följas upp och jämföras i användargränssnittet. Uppgifter i självutvärderingar och kundrespons samlas in så att de kan jämföras med andra tjänster med olika faktorer.
  • Dessutom kan organisationen öka användningen av e-tjänsterna. Senare gör Kvalitetsverktygen det möjligt att granska uppgifterna om tjänsternas användningsgrad.

Läs mer om Kvalitetsverktyg i Serviceadministrationen

 

Tiedote - Organisaatioasiakkaat laatutyökalut