Hoppa till innehåll

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande och anvisningarna har preciserats utifrån kundrespons

8.2.2021 13.29 | Publicerad på svenska 11.2.2021 kl. 14.30
Pressmeddelande

I februari dyker det upp förbättringar på framsidan till Suomi.fi-fullmakterna. Den viktigaste ändringen är att man genast efter inloggningen väljer i vilken roll man använder tjänsten; som privatperson eller som representant för företag, förening eller ett annat samfund.

De förnyade anvisningarna och ansökningsprocessen styr bättre olika typer av sammanslutningar och ger dem närmare råd vid registrering av fullmaktsrättigheter. Utvecklingsarbetet har gjorts i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas och Skatteförvaltningens kundservice.

Mer skräddarsydda anvisningar gör det smidigare att fylla i ansökan

I anvisningarna för tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande har det bland annat lagts till frågor som preciserar organisationsformen, sammanslutningens situation och dess namnteckningsrätt. Med hjälp av dessa kan man ge varje sammanslutning närmare råd.  

Anvisningarna och ansökan ger nu närmare råd till exempel om ett företag som försatts i sanering, likvidation eller konkurs. Många förbättringar har också gjorts i anvisningarna och ansökan för utländska företag, föreningar, beskattningssammanslutningar, intressebevakare som använt Katso-tjänsten och andra typer av sammanslutningar.

Kundservicen har fått många frågor om till exempel vem som ska underteckna ansökan eller vilka bilagor som behövs för ansökan. Den nya versionen innehåller mer detaljerade anvisningar för dessa och olika specialsituationer.

Alla organisationsformer omfattas av elektronisk fullmakt

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande togs i bruk i juni 2020. Den gör det möjligt att på ett datasäkert sätt ge elektroniska fullmakter och uträtta ärenden på någon annans vägnar för de aktörer vars representationsrätt inte automatiskt kan utredas i något register med basuppgifter, såsom handelsregistret, föreningsregistret eller befolkningsdatasystemet.

Över 20 000 fullmaktsansökningar har behandlats i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Vid årsskiftet blev tjänsten överbelastad och handläggningstiderna förlängdes. För närvarande är den genomsnittliga handläggningstiden 2–3 veckor. Om ansökan saknar bilagor eller kräver tilläggsutredningar, förlängs handläggningstiden avsevärt. Största delen av ansökningarna har gått smidigt igenom ansökningsprocessen utan tilläggsutredningar.

Tiedote - Henkilöasiakkaat Tiedote - Organisaatioasiakkaat