Hoppa till innehåll

Föräldrar känner stolthet, vemod och oro då barnet blir myndigt - unga vuxna behöver stöd för att sköta sina ärenden

Utgivningsdatum 25.1.2023 8.12 | Publicerad på svenska 25.1.2023 kl. 8.14
Pressmeddelande

En färsk enkät visar att 64 procent av föräldrarna upplevde stolthet över att den unga blivit myndig, men 25 procent kände också oro över situationen. Enkäten gjordes för vårdnadshavare till unga som fyller 18 under året 2023.

Enkäten genomfördes i slutet av 2022 och besvarades av 1 000 vårdnadshavare. Enkäten är en del av en gemensam kampanj av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Skatteförvaltningen, polisen, FPA, Navigatorerna och Traficom. Målet för kampanjen är att stöda unga vuxna och deras familjer i att börja uträtta ärenden självständigt.

I år fyller över 58 300 finländska ungdomar 18 år. Att bli myndig är efterlängtat och betydelsefullt för de unga och deras familjer. I och med det får den unga ansvar och skyldigheter som tidigare fallit på vårdnadshavaren. En färsk enkätundersökning visade att drygt hälften av vårdnadshavarna framför allt är stolta över sina unga vuxna, men samtidigt upplever över hälften (54%) att situationen är vemodig.

En fjärdedel av föräldrarna är oroliga då den unga blir självständig

Upp till en fjärdedel (25%) av de svarande berättar dessutom att de är oroliga för förändringen. Vårdnadshavarna tror att många saker som berör självständighet, ekonomi och livskompetens är utmanande för de unga. De bedömer att de unga i början behöver mycket stöd särskilt med elavtal (77%), hemförsäkring (76%) och bostadslån (75%) samt med att sköta skatteärenden (72%) och vid ansökan om bostads- eller studiestöd (63%).

Vårdnadshavarna bedömde att unga behöver mindre stöd för att till exempel ansöka om pass (41%) och för att sköta hemmet (43%). Nästan alla vårdnadshavare tror att de unga beter sig ansvarsfullt på webben (90%), i trafiken (89%) och med alkohol (84%).

"Resultaten stöder den tanke som vi har haft om behovet av information och handledning i en förändringssituation. Samtidigt hjälper svaren oss att styra och vidareutveckla vår verksamhet. Personligen är jag också mycket glad över att föräldrarna berättar att de framför allt är stolta över sina vuxna barn. Själv är jag också stolt över min nollfyra", säger kommunikationsdirektör Liinu Lehto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Förändringen diskuteras i nästan alla familjer – stöd erbjuds också på Suomi.fi

Nästan alla vårdnadshavare (97%) berättar att de har diskuterat saker som handlar om att bli myndig med de unga. 22 procent av respondenterna har fört mycket diskussion medan 54 procent av respondenterna har diskuterat saken till viss mån. För en ung vuxen som lär sig nya saker är vårdnadshavaren en viktig stödperson och därför lönar det sig att upprätthålla hemmets dialog.

Förändringen väcker också många slags känslor i familjerna. Lika värdefull är den fortsatta dialogen för de vårdnadshavare som upplever vemod i situationen. En fjärdedel av vårdnadshavarna berättar att de är oroliga för att deras roll minskar i barnets liv och en femtedel (22%) för att de inte längre vet vad som händer i barnets liv.

"Att bli myndig betraktas ofta enbart som den ungas sak, men i praktiken kan det vara en stor förändring för hela familjen. Vi strävar för vår del efter att underlätta situationen genom att uppmuntra familjer till att diskutera, men också genom att erbjuda ett informationspaket för personer som fyller 18 år på webbplatsen Suomi.fi", berättar kommunikationsdirektör Liinu Lehto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den gemensamma kampanjen för blivande myndiga som verkställdes av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, polisen, Skatteförvaltningen, FPA och Traficom genomförs i år för fjärde gången. Syftet med kampanjen är att nå i synnerhet de unga som fyller 18 år under 2023 bl.a. med hjälp av ett informativt gratulationskort och sociala medier. Kampanjen hjälper unga och deras vårdnadshavare att söka information på webbplatsen Suomi.fi/18ar.


Enkäten besvarades av 1 000 vårdnadshavare till barn födda år 2004 och 2005. Urvalet är nationellt representativt enligt kön och bostadsområde. Undersökningen genomfördes av Norstat Finland på uppdrag av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och uppgifterna samlades in av företagets konsumentpanel NorstatPanel 1.12-11.12.2022. Målgruppen var föräldrar till myndiga eller föräldrar till barn som nyligen blivit myndiga.

Myndigheternas tips för myndiga och deras vårdnadshavare på adressen suomi.fi/18ar

Undersökningens information beaktas i de organisationer som deltar i att planera och utveckla myndighetskommunikationen och tjänsterna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar tillsammans med sina medverkande partner Polisen, Skatteförvaltningen, Navigatorn, FPA och Traficom för produktionen av undersökningen och kampanjen.