Hyppää sisältöön

Lapsen täysi-ikäistyminen herättää vanhemmissa ylpeyttä, haikeutta ja huolestuneisuutta – täysi-ikäistyvät tarvitsevat tukea asioidensa hoitamiseen

Julkaisuajankohta 25.1.2023 8.12
Tiedote

Tuoreen kyselyn mukaan vanhemmista 64 prosenttia koki ylpeyttä nuoren täysi-ikäistymisestä, mutta 25 prosenttia tilanne myös huolestutti. Kysely tehtiin vuonna 2023 18 vuotta täyttävien nuorten huoltajille.

Kysely toteutettiin loppuvuodesta 2022 ja siihen vastasi 1 000 huoltajaa. Kysely on osa Digi- ja väestötietoviraston, Verohallinnon, poliisin, Kelan, Ohjaamoiden ja Traficomin yhteistä kampanjaa, jolla tuetaan aikuistuvia nuoria ja heidän perheitään itsenäisen asioinnin alkuun.

Tänä vuonna yli 58 300 suomalaisnuorta täyttää 18 vuotta. Nuoren täysi-ikäistyminen on odotettu ja merkittävä hetki nuorille ja heidän perheilleen. Sen myötä nuorelle siirtyy vastuita ja velvollisuuksia, joita aiemmin on kantanut perheen huoltaja. Tuore kyselytutkimus selvitti, että reilusti yli puolet huoltajista on ennen kaikkea ylpeitä täysi-ikäistyvistään, mutta samaan aikaan yli puolet (54 %) heistä kokee tilanteen haikeana.

Neljännes vanhemmista on huolissaan nuoren itsenäistymisestä

Jopa neljännes (25 %) vastaajista kertoo lisäksi olevansa huolestunut muutoksesta. Huoltajat uskovat monien itsenäistymiseen, taloudenpitoon ja elämänhallintaan liittyvien asioiden haastavan nuoria. He arvioivat, että nuoret tarvitsevat alkuvaiheessa paljon tukea etenkin sähkösopimuksen (77 %), kotivakuutuksen (76 %) ja asuntolainan (75 %) kanssa sekä veroasioiden hoitamisessa (72 %) ja asumis- tai opiskelutukien haussa (63 %).

Vähemmän tukea huoltajat arvioivat nuorten tarvitsevan esimerkiksi passin hakemisessa (41 %) ja kodin kunnossapidossa (43 %). Huoltajista lähes kaikki uskovat nuorten käyttäytyvän vastuullisesti niin verkossa (90 %), liikenteessä (89 %) kuin alkoholin käytön kanssakin (84 %).

“Tulokset tukevat ajatusta, joka meillä on ollut tiedon ja opastuksen tarpeesta muutostilanteessa. Samalla vastaukset auttavat meitä ohjaamaan ja kehittämään toimintaamme edelleen. Henkilökohtaisesti olen myös erittäin ilahtunut siitä, että vanhemmat kertovat olevansa ennen kaikkea ylpeitä aikuistuvista lapsistaan. Niin olen minäkin omasta nollanelosestani”, sanoo viestintäjohtaja Liinu Lehto Digi- ja väestötietovirastosta.

Muutoksesta keskustellaan lähes kaikissa perheissä – tukea tarjolla myös Suomi.fissä ja Ohjaamoissa

Lähes kaikki huoltajat (97 %) kertovat keskustelleensa nuorten kanssa täysi-ikäistymiseen liittyvistä asioista. Erittäin paljon keskustelua on käynyt 22 prosenttia vastaajista ja jonkun verran 54 prosenttia vastaajista. Uusia asioita opettelevalle nuorelle huoltaja onkin tärkeä tukija, jonka vuoksi kodin keskusteluyhteyttä kannattaa pitää yllä.

Muutos herättää perheissä myös monenlaisia tunteita. Yhtä arvokasta keskustelu ja sen jatkuminen ovatkin tilanteessa haikeutta kokeville huoltajille, joista neljännes kertoo olevansa huolissaan roolinsa pienenemisestä lapsen elämässä ja viidennes (22 %) siitä, etteivät he enää tiedä mitä lapsen elämässä tapahtuu.

“Täysi-ikäistymistä ajatellaan monesti pelkästään nuoren asiana, mutta käytännössä muutos voi olla merkittävä koko perheelle. Pyrimme omalta osaltamme helpottamaan tilannetta kannustamalla perheitä keskusteluun, mutta myös tarjoamalla tietopaketin 18-vuotta täyttäville Suomi.fissä”, kertoo Lehto.

Digi- ja väestötietoviraston, Poliisin, Veron, Kelan ja Traficomin yhteinen kampanja täysi-ikäistyville toteutetaan tänä vuonna neljättä kertaa. Sen tarkoituksena on tavoittaa erityisesti vuoden 2023 aikana 18 vuotta täyttävät nuoret mm. informatiivisen onnittelukortin sekä sosiaalisen median avulla. Kampanja ohjaa nuoret ja heidän huoltajansa hakemaan tietoa Suomi.fi/18v-sivuilta.

 


Tietoa kyselystä

Kyselyyn vastasi 1 000 vuosina 2004 ja 2005 syntyneiden lasten huoltajaa. Otos on valtakunnallisesti edustava sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Tutkimuksen toteutti Digi- ja väestötietoviraston toimeksiannosta Norstat Finland, ja tiedot kerättiin yrityksen kuluttajapaneelissa NorstatPanelissa 1.12.–11.12.2022. Kohderyhmänä olivat täysi-ikäistyvän tai juuri täysi-ikäistyneen lapsen vanhemmat.

Viranomaisten vinkkejä täysi-ikäistyville ja heidän huoltajilleen osoitteessa suomi.fi/18v

Tutkimuksen tuottamat tiedot otetaan huomioon viranomaisviestinnän ja palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä mukana olevissa organisaatioissa. Tutkimuksen ja kampanjan tuotannosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto yhdessä mukana olevien kumppaneidensa Poliisin, Veron, Kelan ja Traficomin kanssa.