Hoppa till innehåll

Finlands och Estlands befolkningsregister utbyter information med hjälp av Suomi.fi-informationsleden

21.9.2020 13.00
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland och Estlands inrikesministerium inleder ett automatiskt informationsutbyte mellan ländernas befolkningsregister från och med 21.9.2020. Dataöverföringen genomförs med hjälp av Suomi.fi-informationsleden och Estlands motsvarande X-tee-lösning.

Det automatiska informationsutbytet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands och Estlands befolkningsregistermyndigheter från 2005 om uppdateringen av uppgifterna om medborgare bosatta i ett annat land. Hittills har uppgifter begärts och lämnats i genomsnitt en gång per år. Tack vare den nya tekniska lösningen kan uppgifter hämtas från det andra landets befolkningsregister alltid vid behov.

Användningen av Suomi.fi-informationsledens gränssnitt inleds av Estlands inrikesministerium, som nu kan söka aktuella uppgifter om estniska medborgare bosatta i Finland ur Finlands befolkningsdatasystem. Finland har på motsvarande sätt samma möjlighet.

De utbytbara uppgifterna omfattar uppgifter om dödsfall, namn- och adressändringar för medborgare bosatta i ett annat land samt om barn som fötts under vårdnad.

"Estland och Finland har sedan 2005 regelbundet utbytt uppgifter om sina medborgares bostadsort. Den nya automatiska dataöverföringen avlägsnar manuella arbetsskeden i behandlingen av uppgifterna, sparar tid och möjliggör bättre riktighet och aktualitet än tidigare ", konstaterar Estlands befolkningsminister Riina Solman.

Enel Pungas, chef för befolkningsdataenheten vid Estlands inrikesministerium, betonar att det bor nästan 53 000 estniska medborgare i Finland. "Tack vare den nya tekniska lösningen kan deras uppgifter hållas uppdaterade och de behöver inte själva meddela om ändringar i sina uppgifter i Finland", säger Pungas.

Dataöverföringen grundar sig på teknologi som upprätthålls tillsammans

Uppgifterna överförs från det ena befolkningsregistret till det andra via Suomi.fi-informationsleden och Estlands X-tee-led. Båda lösningarna grundar sig på teknologi som ursprungligen utvecklades i Estland och som länderna idag utvecklar och upprätthåller tillsammans.

Lederna erbjuder ett standardiserat, tillförlitligt och datasäkert sätt att överföra uppgifter mellan olika organisationer, och i detta fall även mellan två länder.

"Suomi.fi-informationsleden gör det möjligt att utnyttja myndighetsuppgifter bättre än tidigare även i tjänster som går över statsgränserna, vilket är en framtida utvecklingsriktning", konstaterar Timo Salovaara, avdelningschef och överdirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. "De nordiska och baltiska länderna är föregångare inom digitaliseringen av förvaltningen och samarbetet i anslutning till den. Genom att fortsätta och fördjupa detta samarbete kan vi erbjuda människor som rör sig mellan våra länder allt mer fungerande elektroniska offentliga tjänster som lämpar sig för olika livssituationer.”

Informationsutbytet utvidgas eventuellt i framtiden

Det automatiska utbytet av befolkningsregisteruppgifter som nu inleds är redan den andra lösningen som stöder sig på informationsleden för överföring av myndighetsuppgifter mellan Finland och Estland. Tidigare i år inleddes en automatisk dataöverföring mellan ländernas handelsregister.

Finland och Estland har diskuterat möjligheten att utvidga det automatiska informationsutbytet som grundar sig på informationsleden i framtiden. I fortsättningen kan detta öppna nya möjligheter till exempel för utvecklingen av digitala myndighetstjänster i anslutning till rörlighet och invandring, vilket bland annat EU-förordningen om den digitala informationsleden (Single Digital Gateway, SDG) ålägger medlemsstaterna att göra.

Estlands inrikesministerium och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland är centralmyndigheter för befolkningsregisterföringen i sina länder.

Kontaktuppgifter

Överdirektör Timo Salovaara, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 303, [email protected]

Tilläggsuppgifter

Estlands inrikesministerium publicerar ett meddelande i ärendet samtidigt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Länkar

Mer information om suomi.fi-informationsleden