Hyppää sisältöön

Suomen ja Viron väestörekisterit vaihtavat tietoja Suomi.fi-palveluväylän avulla

Julkaisuajankohta 21.9.2020 13.00
Tiedote

Suomen Digi- ja väestötietovirasto ja Viron sisäministeriö käynnistävät automaattisen tietojenvaihdon maiden väestörekisterien välillä 21.9.2020 alkaen. Tiedonsiirto toteutetaan Suomi.fi-palveluväylän ja Viron vastaavan X-tee-ratkaisun avulla.

Automaattinen tietojenvaihto perustuu Suomen ja Viron väestörekisteriviranomaisten vuonna 2005 tekemään yhteistyösopimukseen toisessa maassa asuvien kansalaisten tietojen päivittämistä. Tähän asti tietoja on pyydetty ja annettu keskimäärin kerran vuodessa. Uuden teknisen ratkaisun ansiosta tietoja voidaan hakea toisen maan väestörekisteristä aina tarvittaessa.

Suomi.fi-palveluväylän rajapinnan hyödyntämisen aloittaa Viron sisäministeriö, joka voi nyt hakea Suomessa asuvien Viron kansalaisten ajantasaisia tietoja Suomen väestötietojärjestelmästä. Sama mahdollisuus on vastaavasti myös Suomella.

Vaihdettaviin tietoihin sisältyvät tiedot toisessa maassa asuvien kansalaisten kuolemasta, nimen- ja osoitteenmuutoksista sekä syntyneistä huollettavista lapsista.

”Viro ja Suomi ovat vaihtaneet kansalaistensa asuinpaikkaa koskevia tietoja säännöllisesti vuodesta 2005 lähtien. Uusi automaattinen tiedonsiirto poistaa tietojen käsittelyn manuaalisia työvaiheita, säästää aikaa ja mahdollistaa väestörekisteritietojen aikaisempaa paremman oikeellisuuden ja ajantasaisuuden”, toteaa Viron väestöministeri Riina Solman.

Viron sisäministeriön väestötietoyksikön johtaja Enel Pungas korostaa, että Suomessa asuu lähes 53 000 Viron kansalaista. ”Uuden teknisen ratkaisun ansiosta heidän tietonsa saadaan pidettyä ajan tasalla, eikä heidän tarvitse itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta Suomessa”, Pungas sanoo.

Tiedonsiirto pohjautuu yhdessä ylläpidettyyn teknologiaan

Tiedot siirretään väestörekisteristä toiseen Suomi.fi-palveluväylää ja Viron X-tee-väylää käyttäen. Molemmat ratkaisut pohjautuvat alun perin Virossa kehitettyyn teknologiaan, jota maat kehittävät ja ylläpitävät nykyisin yhdessä.

Väylät tarjoavat vakioidun, luotettavan ja tietoturvallisen tavan siirtää tietoa eri organisaatioiden, ja tässä tapauksessa myös kahden maan, välillä.

”Suomi.fi-palveluväylä mahdollistaa viranomaistiedon hyödyntämisen aikaisempaa paremmin myös valtioiden rajat ylittävissä palveluissa, mikä on tulevaisuuden kehityssuunta”, toteaa Digi- ja väestötietoviraston osastopäällikkö, ylijohtaja Timo Salovaara. ”Pohjoismaat ja Baltian maat ovat edelläkävijöitä hallinnon digitalisaatiossa ja siihen liittyvässä yhteistyössä. Tätä yhteistyötä jatkamalla ja syventämällä voimme tarjota entistä toimivampia, erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvia sähköisiä julkisia palveluita maidemme välillä liikkuville ihmisille.”

Tiedonvaihto mahdollisesti laajenee tulevaisuudessa

Nyt käynnistyvä automaattinen väestörekisteritietojen vaihto on jo toinen palveluväylään tukeutuva ratkaisu viranomaistiedon siirtoon Suomen ja Viron välillä. Aikaisemmin tänä vuonna aloitettiin automaattinen tiedonsiirto maiden kaupparekisterien välillä.

Suomi ja Viro ovat keskustelleet mahdollisuudesta laajentaa palveluväylään perustuvaa automaattista tietojenvaihtoa tulevaisuudessa. Jatkossa tämä voi avata uusia mahdollisuuksia esimerkiksi liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon liittyvien digitaalisten viranomaispalveluiden kehittämiseen, johon muun muassa EU-asetus Digitaalisesta palveluväylästä (Single Digital Gateway, SDG) jäsenvaltioita velvoittaa.

Viron sisäministeriö sekä Suomen Digi- ja väestötietovirasto toimivat maidensa väestörekisterinpidon keskusviranomaisina.

Yhteystiedot

Ylijohtaja Timo Salovaara, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 303, [email protected]

Lisätiedot

Viron sisäministeriö julkaisee asiasta tiedotteen samanaikaisesti Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Linkit

Lisätietoa Suomi.fi-palveluväylästä