Hoppa till innehåll

Du kan kontrollera och uppdatera dina personuppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten

Utgivningsdatum 11.12.2020 14.45 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 15.54
Pressmeddelande

På sidan Personuppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten kan du logga in för att kontrollera vilka personuppgifter om dig som finns i befolkningsdatasystemet samt uppdatera dina uppgifter.

På sidan Personuppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten kan du logga in för att kontrollera vilka personuppgifter om dig som finns i befolkningsdatasystemet samt uppdatera dina uppgifter.

På sidan Personuppgifter hittar du bland annat dina namn- och adressuppgifter. Du kan till exempel kontrollera om ditt nya namn eller din nya adress redan har uppdaterats i befolkningsdatasystemet.  I tjänsten kan du också kontrollera när du har gjort ändringar i dina egna uppgifter.  

På sidan Personuppgifter kan du nu också uppdatera vissa av dina personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Du kan meddela: 

  • förbud mot utlämnande av adressuppgifter till exempel för reklambruk 
  • utträde ur religionssamfund 
  • ditt yrke och din e-postadress
  • ditt modersmål och kontaktspråk (om det är något annat än finska eller svenska)

Om ditt modersmål är samiska kan du också precisera ditt modersmål. I menyn finns alla de samiska språken med. 

Bekanta dig även med andra register i Suomi.fi-webbtjänsten

I Suomi.fi-webbtjänsten hittar du också andra myndigheters register där du kan kontrollera till exempel dina fastighets-, fordons- eller utbildningsuppgifter. 


Mer information

Bekanta dig med sidan Personuppgifter på adressen https://www.suomi.fi/mina-uppgifter/personuppgifter

Information om registret finns på adressen: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-register/sjalv-anmalda-uppgifter-och-forbud-mot-utlamning

Du kan se dina händelseuppgifter på sidan https://www.suomi.fi/handelseuppgifter 

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle