Hoppa till innehåll

Dörrarna till Kärleksmyndigheten öppnas efter kontorstid på vigselkväll i Helsingfors

Utgivningsdatum 19.9.2023 8.55 | Publicerad på svenska 19.9.2023 kl. 9.06
Pressmeddelande

På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas dvs. Kärleksmyndighets vigselkväll i Helsingfors vigs tiotals par till äktenskap undantagsvis under en vardagskväll. Det fullbokade evenemanget svarar på efterfrågan som uppstod under sommaren och erbjuder ett alternativ till vigsel utanför byrån. Speciella datum är också populära för vigsel, och i tidsbokningen ser man redan nu att skottdagen nästa år är en populär vigseldag.

Det är populärt att vigas i Helsingfors Kärleksmyndigheten och av förra sommarens vigseltider var i synnerhet fredagar redan fullbokade på våren. Vigselevenemanget i september erbjuder ett alternativ för dem som jobbar dagtid och för dem som inte hann boka en av vigseltiderna under sommarmånaderna.

Vigseln är avgiftsfri på Kärleksmyndigheten under tjänstetid och så också under vigselkvällen. Dessutom är det möjligt att beställa vigselförrättaren till en önskad plats och tid mot en tilläggsavgift.

På torsdag säger man ja i Lemmenjoki och Riisitunturi

26 par vigs till äktenskap vid Kärleksmyndigheten i Helsinfors torsdagen den 21 september. På vigselkvällen får par vigas fram till kl. 19, normalt är den sista vigseltiden kl. 15.15. 


Varje par har reserverats 15 minuter för vigseln och själva vigselakten är bara några minuter lång. Paren vigs i de trivsamma vigsellokalerna Lemmenjoki (Kärleksfloden) och Riisitunturi (Risfjället) som öppnades 2020. Lokalerna rymmer 15–20 gäster, vissa med sittplats. På plats finns också på ämbetsverkets vägnar vittnen och bröllopsparet kan, om de vill, få ett fotografi av sig själva som minne.

 

Vigselvittnen fås också från Kärleksmyndigheten

Personalen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata runt om i Finland har under tjänstetid möjlighet till en särskild uppgift: de kan fungera som vigselvittne om det i vigselsällskapet inte finns två vittnen som är minst 15 år gamla. Detta kan till exempel vara fallet om man har beslutat att gifta sig i hemlighet.

Personalen vid verksamhetsstället i Helsingfors erbjöds möjlighet att anmäla sig som vittne under vigselkvällen. Trots den speciella tiden fanns det en iver, listan över frivilliga växte snabbt till tjugo och de närmast följande frivilliga blev utan plats.

Det är också en iver bland vigselförrättarna. Under kvällen finns det fem vigselförrättare, bland dem också en av ämbetsverkets överdirektörer.

 

Vigselpar: kom ihåg att ta med identitetsbevis

Det är inte ovanligt att den ena halvan av vigselparet snabbt måste lämna vigselplatsen i taxi för att hämta det identitetsbevis som saknas. Det lönar sig alltså för vigselparet att, förutom sig själva och eventuella vittnen, även skriva upp identitetsbevis på minneslistan. Ringar är inte nödvändigt vid en borgerlig vigsel.

Intyg över hindersprövning behövs endast om den har gjorts av församlingen. Det lönar sig att kontrollera intygets giltighetstid redan när vigseltiden bokas. Hinderslöshetsintyget gäller i fyra månader från beviljandet.

 

Redan nu bokas skottdagen 2024

Hos Kärleksmyndigheten kan man boka en vigseltid för högst ett halvt år framåt. Nya tider öppnas för bokning varje dag.

– Vi ser snabbt vilka dagar som är populära i tidsbokningen. I februari 2024 är de populäraste dagarna 24.02.2024 och skottdagen 29.2.2024. i har redan flera bokningar på skottdagen i olika städer, berättar ledande sakkunnig Tanja Tams vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om det finns lediga tider och intyget över hindersprövningen är i kraft kan man vigas tidigast en vecka efter bokningen.

 

Borgerlig vigsel är det populäraste sättet att ingå äktenskap

Då Finland precis blivit självständigt stiftades 1917 en äktenskapslag som också möjliggjorde borgerliga äktenskap.  Borgerliga vigslar har under årens lopp ökat i popularitet jämfört med kyrkliga vigslar och har enligt statistiken varit det populäraste sättet att ingå äktenskap redan under de senaste tio åren. Cirka 56 procent av de äktenskap som ingicks 2022 var borgerliga vigslar.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata viger makar av samma och olika kön till äktenskap. Vigselförrättare är häradsskrivaren eller notarius publicus. Det finns 33 vigselplatser i Finland, varav de flesta är i ämbetsverkets lokaler. 

Utöver ämbetsverket förrättas vigslar av evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan, tingsrätten samt av registrerade religionssamfund som har rätt till det.