Hoppa till innehåll

Vecka för digitalt stöd uppmuntrar till att dela och lära sig färdigheter 4–8.5.2020

Utgivningsdatum 27.4.2020 11.12 | Publicerad på svenska 28.4.2020 kl. 10.16
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar en vecka för digitalt stöd tillsammans med det nationella nätverket för digitalt stöd. Under veckan kan varje medborgare, organisation och förening efter sin förmåga hjälpa närstående som isolerats på grund av coronaläget. Veckan är fylld av virtuella evenemang som är öppna för alla, oberoende av digitala kunskaper, och alla kan delta på sitt eget sätt. Veckan för digitalt stöd ordnas 4–8.5.2020.

I och med coronabegränsningarna övergick Finland snabbt till digital växelverkan. Ett undantagstillstånd och en förändring pågår som innebär att vi alla nu är tvungna att göra saker digitalt i flera olika livssituationer – vare sig det handlar om fritidsintressen, myndighetsärenden eller videosamtal.

– Under kampanjen erbjuder vi råd och tips angående e-tjänster och användningen av digitala tjänster. Vi utmanar varje medborgare att efter sin egen förmåga hjälpa de närstående som isolerats i coronaläget. Vi vill synliggöra behovet av digitalt stöd i vardagen och möjligheten för var och en att hjälpa samt lyfta fram metoder för att öka jämlikheten och välfärden. Genom att hjälpa andra med sådana digitala tjänster som man själv kan åtminstone något om, kan man göra vardagen lite lättare för andra, berättar Minna Piirainen, projektchef för digitalt stöd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Alla kan delta i veckan för digitalt stöd och hjälpa andra på sitt eget sätt

Målet med veckan för digitalt stöd är att höja den gemensamma, nationella talkoandan i undantagssituationen och samtidigt erbjuda en möjlighet att hjälpa och tillsammans främja digital jämlikhet. För företag är veckan ett utmärkt sätt att lyfta fram sitt företagsansvar och stöda människor i undantagssituationen till exempel genom att ge råd om sina egna tjänster.

– Under veckan för digitalt stöd vill vi uppmuntra medborgare och organisationer att stöda varandra till exempel genom att erbjuda rådgivning på distans, virtuell handledning eller tips om användningen av digitala tjänster. Samtidigt vill vi lyfta fram utbudet av digitalt stöd och också uppmuntra till att ta emot digitalt stöd genom att delta i videoguidningar i veckans Facebook-evenemang eller ta emot stöd av en närstående, berättar Jani Suonperä, expert på digitalt stöd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Det är skäl att ständigt satsa på digitala färdigheter, även efter undantagssituationen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bedriver en långsiktig utveckling av digitalt stöd och koordinerar ett nationellt nätverk för aktörer som erbjuder digitalt stöd.

Läs mer:

Lisätietoja:

Projektchef, Minna Piirainen, tfn 0295 535 280, [email protected]

Expert, Jani Suonperä, tfn 0295 535 019, [email protected]

digistöd