Hoppa till innehåll

Behovet av digitalt stöd betonas när samhället allt mer stöder sig på digitala tjänster – var och en kan stödja sina närståendes digitala färdigheter

Utgivningsdatum 7.4.2020 14.00 | Publicerad på svenska 17.4.2020 kl. 15.11
Pressmeddelande

I och med coronabegränsningarna övergick det finländska samhället till digital växelverkan på några dagar. Vi genomgår en betydande nationell förändring som har givit de flesta av oss en ny digital vardag. För en del är de digitala tjänsterna fortfarande främmande och de behöver nu mer digitalt stöd än någonsin.

Inom flera livsområden måste vi nu hitta på nya sätt att göra saker digitalt eller på andra sätt än vi är vana vid. Vi behöver dock inte kunna allt själv – de av oss med större färdigheter kan hjälpa dem som inte är så vana vid digitala tjänster.

Det nationella digistödsnätverket erbjuder stöd för vardagliga e-tjänster även på distans på flera olika sätt och nya sätt uppfinns hela tiden. Nätverket består av instanser som erbjuder digitalt stöd runt om i Finland. Medlemmarna i nätverket för digitalt stöd delar med sig av nyttig information och följer de gemensamma etiska anvisningarna för digitalt stöd.

– I den rådande situationen har behovet av digitalt stöd ökat betydligt. De som erbjuder digitalt stöd i vårt område utvecklar det digitala stödet på distans så gott de kan. Vi uppmuntrar också alla andra som har digital kompetens att stödja sina närstående. Även små färdigheter, såsom att ringa ett videosamtal, kan förbättra vardagen avsevärt, berättar projektchef Minna Piirainen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Det är bra att komma ihåg att de digitala tjänsterna ännu inte är tillgängliga för alla: efter att biblioteken och byagårdarna har stängt sina dörrar har en grupp digitalkunniga människor hamnat utanför de digitala tjänsterna på grund av att de inte har tillgång till internet eller de enheter som behövs för uppkoppling. I den mån det är möjligt uppmuntrar vi alla att fundera över olika sätt att lösa detta problem.

Vilken digitalisering skulle du kunna lära ut åt andra?

Nu krävs det att vi alla hjälps åt. Genom att hjälpa någon annan med de digitala tjänster som du själv kan åtminstone lite, gör du vardagen lättare för honom eller henne.
Digitala tjänster gör det smidigare att sköta vardagliga ärenden och gör kontakten mångsidigare i synnerhet nu när det finns skäl att undvika möten ansikte mot ansikte.

Se på Suomidigi-webbplatsen vilka instanser som erbjuder digitalt stöd i ditt område och läs tips om hur man erbjuder digitalt distansstöd (på finska).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koordinerar det nationella digistödsnätverkets verksamhet.

Mer information:
Projektchef Minna Piirainen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], 0295 553 5280

digistöd