Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för regionalt främjande av digitalt stöd kan sökas fram till 15.9

Utgivningsdatum 3.6.2020 14.09 | Publicerad på svenska 3.6.2020 kl. 14.20
Pressmeddelande

Digitala tjänster hör till alla och så också stödet för användningen av dem. Landskapsförbunden kan ansöka om statsunderstöd för regional samordning av digitalt stöd hos finansministeriet under 11.6 –15.9.2020.

Målet med den regionala samordningen är att säkra tillgången till digitalt stöd i hela landet för att hjälpa dem som inte kan eller förmår använda digitala tjänster. Verksamhetsmodellen för digitalt stöd har utarbetats av flera aktörer och genom ett nära samarbete. Den bygger på ett samarbete mellan dem som erbjuder digitalt stöd, de regionala samordnarna och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

- 14 landskapsförbund har  hittills deltagit i nätverket för digitalt stöd och utvecklat det regionala utbudet av digitalt stöd. Vi vill få alla landskapsförbund med i verksamheten och statsunderstödet är en bra möjlighet att få igång verksamheten. Digitalt stöd behövs överallt i Finland, säger specialsakkunnig Sanna Juutinen från finansministeriet.

För vilka ändamål kan man söka finansiering?

Statsunderstöd kan beviljas landskapsförbund och Ålands landskapsregering, som inom sitt område ansvarar för samordningen av digitalt stöd. Den regionala samordnaren ansvarar för genomförandet av projektet och för organiserandet och utvecklandet av landskapets digitala stöd.

Finansministeriet delar på basis av ansökningarna ut sammanlagt högst 3,3 miljoner euro i statsunderstöd. Statsunderstödet kan användas under 1.10.2020 –31.10 .2020. Vad gäller pågående regionala samordningsprojekt för digitalt stöd står finansieringen till förfogande fr.o.m. 1.11.2020.

Den regionala samordningen spelar en viktig roll när det gäller att stärka och utveckla det digitala stödet i regionen. Finansiering kan sökas för regional samordning av digitalt stöd, som omfattar

  • sammanställning och upprätthållande av ett regionalt nätverk för digitalt stöd i syfte att utveckla utbudet av digitalt stöd så att det svarar mot regionens behov,
  • upprätthållande av en lägesbild för det digitala stödet i regionen,
  • utveckling av medvetenheten om digitalt stöd och aktiv kommunikation om digitalt stöd i regionen till dem som behöver det samt
  • deltagning i utvecklandet av digitalt stöd på riksnivå i samarbete med andra aktörer som ansvarar för den regionala samordningen samt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Behovet av digitalt stöd accentueras i och med att samhället allt mer stöder sig på digitala tjänster

Digitala tjänster gör vardagen smidig, men en del människor behöver stöd med digitala tjänster eller digitala apparater. De digitala färdigheterna är en ny medborgarkompetens vars betydelse har accentuerats under den exceptionella början året.

– Undantagssituationen har utmanat hela samhällets digitala färdigheter och behovet av digitalt stöd har ökat betydligt i alla åldersgrupper. Vi vill hjälpa regionala aktörer med att utveckla det digitala stödet så att det svarar mot människornas behov på ett ännu bättre sätt, berättar projektchef Minna Piirainen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata stöder sökandena i beredningen av projektplaner och deltar i organiseringen av ansökan av statsunderstöd. Efter att projekten kommit igång kommer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att styra och följa upp hur målen med det regionala samordnandet uppnås. Myndigheten utvecklar det digitala stödet tillsammans med de ansvariga parterna i hela landet.

Ytterligare information:

Minna Piirainen, projektchef, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 280, minna.piirainen(at)dvv.fi

Sanna Juutinen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi

digistöd