Hyppää sisältöön

Digituen alueelliseen edistämiseen voi hakea valtionavustusta 15.9. asti

Julkaisuajankohta 3.6.2020 14.09
Tiedote

Digipalvelut kuuluvat kaikille ja myös tuki niiden käyttöön. Maakuntien liitot voivat hakea valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin valtiovarainministeriöltä 11.6.-15.9.2020.

Digituen alueellisen koordinaation tavoitteena on taata digituen saatavuus Suomessa niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Digituen toimintamalli on moniin toimijoihin ja vahvaan yhteistyöhön rakentuva malli. Se muodostuu digituen tarjoajien, alueellisen koordinoijan ja Digi- ja väestötietoviraston yhteistyöstä.

– Maakuntien liitoista 14 on tähän mennessä ollut mukana digitukiverkostossa ja kehittämässä alueellista digituen tarjontaa. Tahdomme saada kaikkien maakuntien liitot mukaan toimintaan ja valtionavustus on hyvä mahdollisuus saada toiminta liikkeelle. Digitukea tarvitaan kaikkialla Suomessa, sanoo erityisasiantuntija Sanna Juutinen valtiovarainministeriöstä.

Mihin rahoitusta voi hakea?

Valtionavustusta voidaan myöntää maakuntien liitoille ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle, jotka vastaavat alueellaan digituen koordinoinnista. Alueellinen koordinoija on vastuussa hankkeen toimeenpanosta ja alueen digituen kehittämisen organisoinnista.

Valtiovarainministeriö jakaa hakemusten perusteella valtionavustusta yhteensä enintään 3,3 miljoonaa euroa, jota voi käyttää 1.10.2020 – 31.10.2021. Käynnissä olevien digituen alueellisten koordinaatiohankkeiden osalta rahoitus on käytettävissä 1.11.2020 lähtien.

Alueellisen koordinaation rooli on merkittävä alueen digituen vahvistajana ja kehittäjänä. Rahoitusta voi hakea digituen alueelliseen koordinointiin, johon kuuluu

  • digituen alueellisen verkoston kokoaminen ja ylläpito digituen tarjonnan kehittämiseksi alueen tarpeita vastaavaksi,
  • alueen digituen tilannekuvan ylläpito,
  • digituen tunnettavuuden kehittäminen ja aktiivinen viestintä alueen digituesta sitä tarvitseville sekä
  • osallistuminen digituen kehittämiseen valtakunnallisesti yhteistyössä muiden alueellisesta koordinaatiosta vastaavien ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Digituen tarve korostuu yhteiskunnan nojatessa yhä enemmän digipalveluihin

Digitaaliset palvelut tekevät arjesta sujuvaa, mutta osa ihmisistä tarvitsee tukea digipalvelujen tai -laitteiden kanssa. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, jonka tärkeys on korostunut poikkeuksellisen alkuvuoden aikana.

– Poikkeustilanne on haastanut koko yhteiskuntamme digivalmiudet ja digituen tarve on kasvanut merkittävästi kaikissa ikäryhmissä. Haluamme auttaa alueellisia toimijoita kehittämään digitukea vastaamaan paremmin alueen ihmisten tarpeita, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Digi- ja väestötietovirasto tukee hakijoita hankesuunnitelmien tekemisessä ja osallistuu valtionavustushaun organisointiin. Hankkeiden käynnistyttyä Digi- ja väestötietovirasto ohjaa ja seuraa alueellisen koordinaation tavoitteiden toteutumista. Yhteistyössä alueellisesta koordinaatiosta vastaavien kanssa se kehittää digitukea kaikkialla Suomessa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 280, minna.piirainen(at)dvv.fi

Erityisasiantuntija Sanna Juutinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi

digituki