Hoppa till innehåll

Digitala störningssituationer blir vanligare och stör arbetet – tips för vardagen från Veckan för digital säkerhet

Utgivningsdatum 20.10.2021 12.03 | Publicerad på svenska 22.10.2021 kl. 16.25
Pressmeddelande

Nästan 60 procent av respondenterna i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas nya Barometern för digital säkerhet har varit tvungna att avbryta viktiga arbetsuppgifter på grund av störningar i digitala tjänster. Under den nationella Veckan för digital säkerhet diskuteras digital säkerhet och erbjuds praktiska tips för både organisationer och medborgare. Man kan också testa och öva sin egen kompetens med hjälp av ett spel.

Barometern för digital säkerhet som publicerades onsdagen den 20 oktober 2021 frågade anställda inom företag och den offentliga sektorn om deras erfarenheter av digital säkerhet och relaterade fenomen. Upp till 59,2 procent av dem som svarade på enkäten uppgav att de varit tvungna att avbryta viktiga arbeten på grund av störningar i digitala tjänster. Resultaten grundar sig på svar från 4 690 personer, varav nästan 20 procent arbetar i ledningen eller med chefsuppgifter vid den organisation de representerar.

”Tillsammans med statistik som visar att störningar har blivit vanligare och att nätbrottsligheten har ökat betonar de här resultaten från barometern betydelsen av digital säkerhet och tillhörande färdigheter i arbetslivet och vardagen. Man måste satsa mer på kompetensutveckling”, säger Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Cirka 15 procent av respondenterna är oroade över att arbetsgivarorganisationens ledning inte satsar tillräckligt på digital säkerhet. Dessutom är 12,4 procent oroade över eventuella fel som kan leda till att sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter offentliggörs.

Över 80 procent av respondenterna bedömde dock att deras kompetens att använda digitala tjänster och enheter är på en god nivå. Under 10 procent är bekymrade över om de själva kan använda enheter och tjänster på ett säkert sätt.

”Det kan hända att personer med större kompetens inom digital säkerhet än genomsnittet svarar på webbenkäten. Å andra sidan kan det här resultatet också vittna om att vi lätt bedömer vår egen kompetens något i överkant. Kanske är det så att precis som vid bilkörning bedömer största delen av den digitala trafiken att de är bättre än genomsnittet”, funderar Rousku.

”Det finns verktyg för att bedöma ens egen kompetens. Här lämpar sig till exempel mobilspelet Digital säkerhet i livet, som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata nyligen har publicerat nytt innehåll till. Med hjälp av spelet kan var och en testa och öva på hur man själv skulle agera när man i vardagliga arbetslivssituationer möter utmaningar som gäller digital säkerhet”, konstaterar Rousku.

”Utöver kompetensutvecklingen behöver arbetsplatserna säkert också fler diskussioner om digital säkerhet. Det är inte bara en fråga för informationssäkerhets- eller ICT-avdelningen. Frågan om säkerhet kan också vara oroväckande om man inte riktigt kan bilda sig en klar bild av vad man borde lära sig”, fortsätter Rousku.

Med barometern vill man också utreda nivån på förtroendet för den digitala verksamhetsmiljön. Cirka 80 procent av respondenterna litar på sin egen arbetsgivares eller myndighets förmåga att behandla personuppgifter och andra uppgifter på ett säkert sätt.

”Förhoppningsvis kan en sådan förtroendenivå bevaras i Finland även i framtiden trots de ökande hotfaktorerna. Under Veckan för digital säkerhet diskuterar vi även val som stöder det här”, berättar Rousku.

Kontaktuppgifter

Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 120

Ytterligare information

Ledningen för organisationerna inom den offentliga förvaltningen diskuterar resultaten av Barometern för digital säkerhet och den offentliga förvaltningens digitala säkerhet på första dagen under Veckan för digital säkerhet måndagen den 25 oktober 2021 från kl. 9. Webbevenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har utvecklat mobilspelet Digital säkerhet i livet, där man kan testa och öva hur man själv agerar i vardagliga arbetslivssituationer. Spelets innehåll har precis uppdaterats.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar hänsyn till observationerna i Barometern för digital säkerhet i ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI) och i dess arbetsgrupper samt inom utvecklingsprogrammet för digital säkerhet (JUDO).

Länkar

Barometern för digital säkerhet – Centrala resultat och observationer, 20.10.2021 (pdf), på finska

Läs mer om Veckan för digital säkerhet och se hela veckans program

Titta på direktsändningar från Veckan för digital säkerhet 25.–29.10.2021 Obs! Direktsändningarna är på finska. På samma adress hittar du inspelningarna strax efter direktsändningarna. Inspelningarna är textade på finska och svenska i efterhand så snart som möjligt.

JUDO-projekt VAHTI digital säkerhet