Hyppää sisältöön

Digitaaliset häiriötilanteet yleistyvät ja haittaavat työntekoa – Digiturvaviikolta vinkkejä arkeen

Julkaisuajankohta 20.10.2021 12.03
Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston tuoreen Digiturvabarometrin vastaajista lähes 60 prosenttia on joutunut keskeyttämään tärkeitä työtehtäviä digipalveluissa ilmenneiden häiriöiden vuoksi. Kansallisella Digiturvaviikolla keskustellaan digiturvallisuudesta ja tarjotaan käytännön vinkkejä niin organisaatioille kuin kansalaisillekin. Omaa osaamista voi myös testata ja harjoittaa pelin avulla.

Keskiviikkona 20.10.2021 julkaistu Digiturvabarometri kysyi julkisen sektorin ja yritysten työntekijöiltä näiden kokemuksia digitaalisen turvallisuuden tilasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Jopa 59,2 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa keskeyttämään tärkeät työnsä digipalveluiden häiriöiden vuoksi. Tulokset perustuvat 4 690 henkilön vastaukseen, joista lähes 20 prosenttia toimii edustamassaan organisaatiossa johdossa tai esihenkilötehtävissä.

“Yhdessä häiriöiden yleistymisestä ja verkkorikollisuuden kasvusta kertovien tilastojen kanssa nämä barometrin tulokset korostavat digitaalisen turvallisuuden ja siihen liittyvien taitojen merkitystä työelämässä ja arjessa. Osaamisen kehittämiseen on panostettava nykyistä enemmän”, sanoo Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku.

Noin 15 prosenttia vastaajista on huolissaan siitä, ettei työnantajaorganisaation johto panosta riittävästi digiturvallisuuteen. Lisäksi 12,4 prosenttia vastaajista on huolissaan siitä, että itselle voisi sattua työtehtävissä virhe, jonka seurauksena salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja voisi päästä julkisuuteen.

Kuitenkin yli 80 prosenttia vastaajista arvioi oman osaamisensa digipalveluiden ja -laitteiden käytössä olevan hyvällä tasolla. Alle 10 prosenttia on huolissaan siitä, osaavatko he itse käyttää laitteita ja palveluita turvallisesti.

”Saattaa olla, että verkossa toteutettuun kyselyyn vastaavat henkilöt, joilla on keskimääräistä enemmän osaamista digiturvallisuudessa. Toisaalta tämä tulos voi kertoa myös siitä, että helposti arvioimme oman osaamisemme hieman yläkanttiin. Voiko olla niin, että aivan kuten autoilussa, myös digiliikenteessä valtaosa arvioi olevansa keskimääräistä parempi kuljettaja”, pohtii Rousku.

”Oman osaamisen arviointiin löytyy välineitä. Tähän soveltuu esimerkiksi Digiturvallinen elämä -mobiilipeli, johon Digi- ja väestötietovirasto on juuri julkaissut uutta sisältöä. Pelin avulla jokainen pääsee testaamaan ja harjoittelemaan, miten itse toimisi, kun työelämän arkisissa tilanteissa tulee vastaan digiturvahaasteita”, Rousku toteaa.

“Osaamisen kehittämisen lisäksi työpaikoilla kaivataan varmasti myös lisää keskustelua digitaalisesta turvallisuudesta. Se ei ole vain tietoturva- tai ICT-osaston asia. Turvallisuus voi huolestuttaa myös, jos ei oikein pystytä muodostamaan selkeää kuvaa siitä, millaisia asioita pitäisi opetella”, Rousku jatkaa.

Barometrilla halutaan selvittää myös digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuvan luottamuksen tasoa. Noin 80 prosenttia vastaajista luottaa oman työnantajansa tai viranomaisten kykyyn käsitellä henkilötietoja ja muita tietoja turvallisesti.

”Toivottavasti tällainen luottamuksen taso pystytään lisääntyvistä uhkatekijöistä huolimatta säilyttämään Suomessa tulevaisuudessakin. Sitä tukevista valinnoista keskustelemme Digiturvaviikolla”, kertoo Rousku.

Yhteystiedot

Kimmo Rousku, johtava erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 535 120

Lisätiedot

Julkishallinnon organisaatioiden johto keskustelee Digiturvabarometrin tuloksista ja julkishallinnon digiturvallisuuden tilasta Digiturvaviikon aloituspäivänä maanantaina 25.10.2021 klo 9 alkaen. Verkkotilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Digi- ja väestötietovirasto on kehittänyt Digiturvallinen elämä -mobiilipelin, jonka avulla voi testata ja harjoitella omaa toimintaa työelämän arkisissa tilanteissa. Pelin sisältö on juuri päivitetty.

Digi- ja väestötietovirasto ottaa Digiturvabarometrin havainnot huomioon vastuullaan olevan Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ja sen työryhmien toiminnassa sekä digiturvan kehittämishankkeen (JUDO) eri projekteissa.

Linkit

Digiturvabarometri – tiivistelmä ja raportti tuloksista, 20.10.2021 (pdf)

Lue lisää Digiturvaviikosta ja viikon ohjelmasta

Katsele Digiturvaviikon suoria lähetyksiä 25.-29.10.2021

JUDO-hanke VAHTI digiturva