Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upphandlar en utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänst för Suomi.fi-meddelanden

Utgivningsdatum 3.4.2020 10.48 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 11.06
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upphandlar en utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänst för de organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten kan användas av de organisationer inom den offentliga förvaltningen som har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Via tjänsten kan de organisationer inom den offentliga förvaltningen som utnyttjar Suomi.fi-meddelanden skicka sina meddelanden som pappersbrev till de medborgare eller organisationer som ännu inte har tagit i bruk den elektroniska myndighetsposten, dvs. Suomi.fi-meddelanden.

Med hjälp av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten blir det väldigt enkelt för den offentliga förvaltningens organisationer att skicka meddelanden. Organisationerna behöver inte längre separat upphandla papperspostningen eller administrera en särskild postningstjänst. Om organisationen använder Suomi.fi-meddelanden kan meddelandena skickas till medborgarna enkelt på en gång med hjälp av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten oavsett om mottagaren använder Suomi.fi-meddelanden eller vill få meddelandena som pappersbrev.

Vem kan använda tjänsten?

Tjänsten kan användas endast för att skriva ut, kuvertera och dela ut meddelanden som den offentliga förvaltningens organisation har skickat till Suomi.fi-meddelanden. Om organisationen har andra behov av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänster ska de själva ordna dem.

Om en organisation inom den offentliga förvaltningen redan tidigare upphandlat en utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänst är det även möjligt att ansluta den här upphandlade aktören till tjänsten Meddelanden som leverantör av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänster vid sidan av den tjänst som nu upphandlas. Vi rekommenderar att organisationen i sådana här fall kontaktar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på adressen viestit-kayttoonotot[at]dvv.fi. 

Tjänsten tas i bruk hösten 2020

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har i dag den 30 mars 2020 publicerat en anbudsbegäran för anskaffning av en utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänst för Suomi.fi-meddelanden.

Tidtabellen för att ta i bruk tjänsten preciseras då leverantören har valts. Målet är att de organisationer inom den offentliga förvaltningen som använder Suomi.fi-meddelanden ska kunna ta utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten i bruk i oktober–november 2020. Enligt dagens uppskattning kan organisationerna börja anslutas till den nya tjänsten i början av hösten 2020.

Mer information om upphandlingen och innehållet i anbudsbegäran

Anbudsbegäran för utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänst (Anbudsbegäran på finska)

Frågor om upphandlingen:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Specialsakkunnig Juha Kontkanen, tfn 0295 535 063
Specialsakkunnig Pirre Korhonen, tfn 0295 535 004
E-post i formatet: fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Frågor om att ta i bruk tjänsten:
viestit-kayttoonotot[at]dvv.fi

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle