Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder en förnyad VAHTI-verksamhet

Utgivningsdatum 29.1.2020 18.03 | Publicerad på svenska 7.2.2020 kl. 16.49
Pressmeddelande

Utvecklingsansvaret för den offentliga förvaltningens digitala säkerhet överfördes i början av 2020 till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). MDB utser en tvärsektoriell ledningsgrupp för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI) för samarbetet och koordineringen av den offentliga förvaltningens digitala säkerhet och utser en sakkunniggrupp som stöder VAHTIs verksamhet. Innan detta låg ansvaret för VAHTI-verksamheten i nästan 30 år hos finansministeriet.

Tätare samarbete och stöd för främjandet av den digitala säkerheten

VAHTI-ledningsgruppen strävar efter att förbättra den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen på många sätt. Ett av huvudmålen är att främja digisäkerhetskunskapen och -kulturen.

  • VAHTI koordinerar och främjar samarbetet mellan de organisationer som ansvarar för den offentliga förvaltningens serviceproduktion och säkerhet.
  • VAHTI främjar och deltar i verkställandet av finansministeriets principbeslut, utvecklingsprogram och projekt med anknytning till den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen.
  • VAHTI producerar anvisningar och annat material som främjar den digitala säkerheten.
  • VAHTI ordnar tillställningar och utbildningar om digital säkerhet.
  • VAHTI erbjuder helhetsbilder och utredningar om läget för den offentliga förvaltningens digitala säkerhet och rapporterar verksamheten till intressentgrupperna.

Välkommen med i VAHTIs tväradministrativa verksamhet!

MDB skickar ut en inbjudan att delta i VAHTI-ledningsgruppens verksamhet till centrala operativa organisationer inom den offentliga förvaltningen och till säkerhetsmyndigheterna. VAHTI-ledningsgruppens ordförande är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas generaldirektör Janne Viskari och viceordförande är överdirektör Timo Salovaara.

Dessutom får alla organisationer inom den offentliga förvaltningen en begäran om att utse sakkunniga att delta i den förnyade VAHTI-expertgruppen. Även representanter för företagen kan delta i expertgruppens verksamhet. Expertgruppens uppgift är att lösa problem eller andra uppdrag inom den digitala säkerheten. För att genomföra uppdragen kan separata tidsbundet utsedda arbetsgrupper sammanställas av personerna i sakkunnignätverket.

Medlemmarna i expertgruppen får regelbundet aktuell information för att utveckla sin verksamhet och sitt kunnande och kan delta i MDB:s tillställningar om den digitala säkerheten. Expertgruppens verksamhet inleds i mars 2020.

Mer information:

VAHTIs ordförande, generaldirektör Janne Viskari, [email protected]

Generalsekreterare, ledande specialsakkunnig Kimmo Rousku, [email protected], tfn 0295 535 120

Tiedote - Organisaatioasiakkaat VAHTI digital säkerhet